Thứ Sáu , Tháng Ba 24 2023

Bộ nguồn

Bộ nguồn AX8620-0000

Bộ nguồn AX8620-0000 Thông số kỹ thuật Beckhoff AX8620-0000 đại lý AX8620-0000 | nhà phân phối AX8620-0000 | bộ nguồn AX8620-1000 Technical data Beckhoff AX8620-0000 Beckhoff AX8620-1000 Function power supply module Rated supply voltage 3 x 400…480 V AC 3 x 200…240 V AC 1 x 100…240 V AC Rated …

Read More »

Bộ nguồn AX8108-0000

Bộ nguồn AX8108-0000 đại lý AX8108-0000 | nhà phân phối AX8118-0000 | bộ nguồn AX8206-0000 Thông số kỹ thuật bộ nguồn beckhoff Technical data AX8108-0000 AX8118-0000 AX8206-0000 Function axis module Number of channels 1 1 2 Rated current 1 x 8 A 1 x 18 A 2 x 6 A …

Read More »

Bộ nguồn EL9512

Bộ nguồn EL9512 Thông số kỹ thuật Beckhoff EL9512 đại lý EL9512 | nhà phân phối EL9512 | đại lý ES9512 Technical data Bộ nguồn EL9512 | Bộ nguồn ES9512 Technology power supply terminal with diagnostics and overcurrent LED Short-circuit-proof yes Input voltage 24 V DC (-15 %/+20 %) Output voltage …

Read More »

Bộ nguồn Beckhoff

Bộ nguồn Beckhoff đại lý bộ nguồn beckhoff | supply beckhoff | đại lý EL9080 | bộ nguồn EL9189 Beckhoff EL9011 Beckhoff EL9012 Beckhoff ELM9012 Beckhoff ELX9012 Beckhoff EL9070 Beckhoff EL9080 Beckhoff EL9100 Beckhoff EL9110 Beckhoff EL9150 Beckhoff EL9160 Beckhoff EL9180 Beckhoff EL9181 Beckhoff EL9182 Beckhoff EL9183 Beckhoff EL9184 Beckhoff …

Read More »