Thứ Tư , Tháng Mười Một 29 2023

Bộ lập trình PLC

bộ lập trình plc beckhoff, đại lý plc beckhoff, nhà phân phối plc beckhoff

Bộ lập trình BX8000

BX8000 | RS232/RS485 Bus Terminal Controller

Bộ lập trình BX8000 Thông số kỹ thuật bộ lập trình plc Beckhoff BX8000 | RS232/RS485 Bus Terminal Controller PLC data RS232/RS485 BX8000 Bộ lập trình Beckhoff TwinCAT (via programming interface or fieldbus) Bộ nhớ chương trình 256 kbytes Bộ nhớ dữ liệu 256 kbytes Dữ liệu còn dư 2 …

Read More »

Bộ lập trình BX5200

BX5200 | DeviceNet Bus Terminal Controller

Bộ lập trình BX5200 | DeviceNet Bus Terminal Controller Thông số kỹ thuật bộ lập trình plc Beckhoff BX5200 | DeviceNet Bus Terminal Controller PLC data DeviceNet BX5200 Bộ lập trình Beckhoff TwinCAT (via programming interface or fieldbus) Bộ nhớ chương trình 256 kbytes Bộ nhớ dữ liệu 256 kbytes …

Read More »

Bộ lập trình BX5100

BX5100 | CANopen Bus Terminal Controller

Bộ lập trình BX5100 | CANopen Bus Terminal Controller Thông số kỹ thuật bộ lập trình plc Beckhoff BX5100 | CANopen Bus Terminal Controller PLC data CANopen BX5100 Bộ lập trình Beckhoff TwinCAT (via programming interface or fieldbus) Bộ nhớ chương trình 256 kbytes Bộ nhớ dữ liệu 256 kbytes …

Read More »

Bộ lập trình BX3100

BX3100 | PROFIBUS Bus Terminal Controller

Bộ lập trình BX3100 | PROFIBUS Bus Terminal Controller Thông số kỹ thuật bộ lập trình plc Beckhoff BX3100 | PROFIBUS Bus Terminal Controller PLC data PROFIBUS BX3100 Bộ lập trình Beckhoff TwinCAT (via programming interface or fieldbus) Bộ nhớ chương trình 256 kbytes Bộ nhớ dữ liệu 256 kbytes …

Read More »

Bộ lập trình BC9191-0100

BC9191-0100 | Building Automation room controller

Bộ lập trình BC9191-0100 | Building Automation room controller Thông số kỹ thuật bộ lập trình plc Beckhoff BC9191-0100 | Building Automation room controller PLC data Ethernet TCP/IP BC9191-0100 Bộ lập trình Beckhoff with TwinCAT 2 via Ethernet Bộ nhớ chương trình 128 kbytes Bộ nhớ dữ liệu 128 kbytes …

Read More »

Bộ lập trình BC9191

BC9191 | Building automation room controller

Bộ lập trình BC9191 | Building automation room controller Thông số kỹ thuật bộ lập trình plc Beckhoff BC9191 | Building automation room controller PLC data Ethernet TCP/IP BC9191 Bộ lập trình Beckhoff with TwinCAT 2 via Ethernet Bộ nhớ chương trình 48 kbytes Bộ nhớ dữ liệu 32 kbytes …

Read More »

Bộ lập trình BC9120

BC9120 Ethernet TCP/IP “Economy plus” Bus Terminal Controller

Bộ lập trình BC9120 | Ethernet TCP/IP Economy plus Bus Terminal Controller Thông số kỹ thuật bộ lập trình plc Beckhoff BC9120 | Ethernet TCP/IP Economy plus Bus Terminal Controller PLC data Ethernet TCP/IP BC9120 Bộ lập trình Beckhoff via TwinCAT and programming interface or Ethernet Bộ nhớ chương trình …

Read More »

Bộ lập trình BC9100

BC9100 | Ethernet TCP/IP Bus Terminal Controller

Bộ lập trình BC9100 | Ethernet TCP/IP Bus Terminal Controller Thông số kỹ thuật bộ lập trình plc Beckhoff BC9100 | Ethernet TCP/IP Bus Terminal Controller PLC data Ethernet TCP/IP BC9100 Bộ lập trình Beckhoff via TwinCAT and programming interface or Ethernet Bộ nhớ chương trình 64/96 kbytes Bộ nhớ …

Read More »

Bộ lập trình BC9050

BC9050 | Ethernet TCP/IP Bus Terminal Controller

Bộ lập trình BC9050 | Ethernet TCP/IP Bus Terminal Controller Thông số kỹ thuật bộ lập trình plc Beckhoff BC9050 | Ethernet TCP/IP Bus Terminal Controller PLC data BC9050 Bộ lập trình Beckhoff via TwinCAT and programming interface or Ethernet Bộ nhớ chương trình 48 kbytes Bộ nhớ dữ liệu …

Read More »

Bộ lập trình BC9020

BC9020 Ethernet TCP/IP “Economy plus” Bus Terminal Controller

Bộ lập trình BC9020 | Ethernet TCP/IP Economy plus Bus Terminal Controller Thông số kỹ thuật bộ lập trình plc Beckhoff BC9020 | Ethernet TCP/IP Economy plus Bus Terminal Controller PLC data Ethernet TCP/IP BC9020 Bộ lập trình Beckhoff via TwinCAT and programming interface or Ethernet Bộ nhớ chương trình …

Read More »
077 2321 888
Zalo: 077 2321 888 Nhắn tin qua Facebook SMS: 077 2321 888