Thứ Hai , Tháng Mười Hai 5 2022

Recent Posts

Màn hình CP2607-0000

Màn hình CP2607-0000 đại lý CP2607-0000 | nhà phân phối CP2612-0000 | màn hình CP2618-0000 Ordering information Dual-finger touch screen 7-inch display 800 x 480 Beckhoff CP2607-0000 11.6-inch display 1366 x 768 Beckhoff CP2611-0000 12-inch display 800 x 600 Beckhoff CP2612-0000 15-inch display 1024 x 768 Beckhoff CP2615-0000 15.6-inch display …

Read More »

Bộ lập trình PLC C9900-C541

Bộ lập trình PLC C9900-C541 Variants Processor available Beckhoff CP22xx-0000 Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) or Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) or Intel® Core™ i5, 2 Cores (TC3: 70*) or Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 80*) yes, but not recommended for new projects Beckhoff CP22xx-0010 Intel® …

Read More »

PROFIBUS IP2021-B310

PROFIBUS IP2021-B310 IPxxxx-B310|B318 Compact Box for PROFIBUS DP systems (12 Mbaud) Plug Digital input IP1000-B310|B318 Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms filter 8 mm IP1001-B310|B318 Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms filter M8 IP1002-B310|B318 Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, …

Read More »