Thứ Bảy , Tháng Sáu 15 2024

Tag Archives: Beckhoff EL3021

Thiết bị đầu cuối EL3021

EL3021 | EtherCAT Terminal, 1-channel analog input, current, 4…20 mA, 12 bit, differential

Thiết bị đầu cuối EL3021 | EtherCAT Terminal, 1-channel analog input, current, 4…20 mA, 12 bit, differential Thông số kỹ thuật thiết bị đầu cuối Beckhoff EL3021 | EtherCAT Terminal, 1-channel analog input, current, 4…20 mA, 12 bit, differential Thông số kỹ thuật EL3021 Number of inputs 1 (differential) Nguồn cấp via the E-bus …

Read More »

Đại lý module input Beckhoff

Đại lý module input Beckhoff Beckhoff EL3001 Beckhoff EL3002 Beckhoff EL3004 Beckhoff EL3008 Beckhoff EL3011 Beckhoff EL3012 Beckhoff EL3014 Beckhoff EL3021 Beckhoff EL3022 Beckhoff EL3024 Beckhoff EL3041 Beckhoff EL3042 Beckhoff EL3044 Beckhoff EL3048 Beckhoff EL3051 Beckhoff EL3052 Beckhoff EL3054 Beckhoff EL3058 Beckhoff EL3061 Beckhoff EL3062 Beckhoff EL3062-0030 Beckhoff EL3064 Beckhoff …

Read More »
077 2321 888
Zalo: 077 2321 888 Nhắn tin qua Facebook SMS: 077 2321 888