Thứ Tư , Tháng Sáu 7 2023

Tag Archives: Bộ điều khiển AX5160-0000-0202

Bộ điều khiển AX5160-0000-0202

Bộ điều khiển AX5160-0000-0202 đại lý AX5160-0000-0202 | nhà phân phối AX5172-0000-0200 | đại lý AX5192-0000-0200 Technical data AX5160 AX5172 AX5190 AX5191 AX5192 AX5193 Function servo drive for one drive axis Rated output current (1) 60 A 72 A 90 A 110 A 143 A 170 A Rated supply voltage …

Read More »