Thứ Tư , Tháng Sáu 19 2024

Tag Archives: đại lý EL1904

Thiết bị đầu cuối EL1904

EL1904 | EtherCAT Terminal, 4-channel digital input, 24 V DC, TwinSAFE

Thiết bị đầu cuối EL1904 | EtherCAT Terminal, 4-channel digital input, 24 V DC, TwinSAFE Thông số kỹ thuật module Beckhoff EL1904 | EtherCAT Terminal, 4-channel digital input, 24 V DC, TwinSAFE Thông số kỹ thuật EL1904 Connection technology 1-/2-wire Số đầu vào 4 Giao thức TwinSAFE/Safety over EtherCAT Response time typ. 4 ms …

Read More »

Đại lý module Beckhoff

Đại lý module Beckhoff Module EL1002 đại lý EL1002 beckhoff EL1002 Mô đun EL1002 Module EL1004 đại lý EL1004 beckhoff EL1004 Mô đun EL1004 Module EL1008 đại lý EL1008 beckhoff EL1008 Mô đun EL1008 Module EL1012 đại lý EL1012 beckhoff EL1012 Mô đun EL1012 Module EL1014 đại lý EL1014 beckhoff …

Read More »
077 2321 888
Zalo: 077 2321 888 Nhắn tin qua Facebook SMS: 077 2321 888