Thứ Bảy , Tháng Sáu 15 2024

Drive

Card AX5805-0000

Card AX5805-0000 Thông số kỹ thuật card Beckhoff AX5805-0000 Function TwinSAFE option card Drive profile FSoE Safe acceleration functions Safe Maximum Acceleration (SMA), Safe Acceleration Range (SAR) Safe direction functions Safe Direction positive (SDIp), Safe Direction negative (SDIn) Safe speed functions Safe Speed Range (SSR), Safely Limited Speed (SLS), Safe …

Read More »

Bộ điều khiển AX5806

AX5806 | TwinSAFE drive option card

Bộ điều khiển AX5806 Thông số kỹ thuật bộ điều khiển động cơ servo Beckhoff AX5806 | TwinSAFE drive option card Thông số kỹ thuật AX5806 Function TwinSAFE option card Drive profile FSoE Safe acceleration functions Safe Maximum Acceleration (SMA), Safe Acceleration Range (SAR) Safe direction functions Safe Direction positive …

Read More »

Bộ điều khiển AX5805

AX5805 | TwinSAFE drive option card

Bộ điều khiển AX5805 Thông số kỹ thuật bộ điều khiển động cơ servo Beckhoff AX5805 | TwinSAFE drive option card Thông số kỹ thuật AX5805 Function TwinSAFE option card Drive profile FSoE Safe acceleration functions Safe Maximum Acceleration (SMA), Safe Acceleration Range (SAR) Safe direction functions Safe Direction positive …

Read More »

Bộ điều khiển AX5801-0200

AX5801 | AX5801-0200

Bộ điều khiển AX5801 Thông số kỹ thuật bộ điều khiển động cơ servo Beckhoff AX5801 | AX5801-0200 Thông số kỹ thuật AX5801-0200 Function TwinSAFE option card Chức năng dừng an toàn Safe Torque Off (STO) Tiêu chuẩn an toàn EN ISO 13849-1:2015 (Cat. 4, PL e) and IEC 61508:2010 …

Read More »

Bộ điều khiển AX5722

AX5722 | Digital encoder option card for AX52xx

Bộ điều khiển AX5722 Thông số kỹ thuật bộ điều khiển động cơ servo Beckhoff AX5722 | Digital encoder option card for AX52xx Thông số kỹ thuật AX5722 Function encoder option card Channels 2 Feedback EnDat 2.2 , BiSS C Nhiệt độ môi trường (vận hành) 0…+50 °C (see documentation) …

Read More »

Bộ điều khiển AX5721

AX5721 | Digital encoder option card for AX51xx

Bộ điều khiển AX5721 Thông số kỹ thuật bộ điều khiển động cơ servo Beckhoff AX5721 | Digital encoder option card for AX51xx Thông số kỹ thuật AX5721 Function encoder option card Channels 1 Feedback EnDat 2.2 , BiSS C Nhiệt độ môi trường (vận hành) 0…+50 °C (see documentation) …

Read More »

Bộ điều khiển AX5702

AX5702 | Encoder option cards for AX52xx

Bộ điều khiển AX5702 Thông số kỹ thuật bộ điều khiển động cơ servo Beckhoff AX5702 | Encoder option cards for AX52xx Thông số kỹ thuật AX5702 Function encoder option card Channels 2 Feedback SinCos 1 Vpp , resolver , EnDat 2.1 , Hiperface , BiSS B Nhiệt độ môi trường (vận …

Read More »

Bộ điều khiển AX5701

AX5701 | Encoder option cards for AX51xx

Bộ điều khiển AX5701 | Encoder option cards for AX51xx Thông số kỹ thuật bộ điều khiển động cơ servo Beckhoff AX5701 | Encoder option cards for AX51xx Thông số kỹ thuật AX5701 Function encoder option card Channels 1 Feedback SinCos 1 Vpp , resolver , EnDat 2.1 , Hiperface , BiSS …

Read More »

Bộ điều khiển AX5206

AX5206 | Digital Compact Servo Drives 2-channel

Bộ điều khiển AX5206 | Digital Compact Servo Drives 2-channel Thông số kỹ thuật bộ điều khiển động cơ servo Beckhoff AX5206 | Digital Compact Servo Drives 2-channel Thông số kỹ thuật AX5206 Function servo drive Channels 2 Rated supply voltage 3 x 100…480 V AC ±10 % DC link …

Read More »

Bộ điều khiển AX5203

AX5203 | Digital Compact Servo Drives 2-channel

Bộ điều khiển AX5203 | Digital Compact Servo Drives 2-channel Thông số kỹ thuật bộ điều khiển động cơ servo Beckhoff AX5203 | Digital Compact Servo Drives 2-channel Thông số kỹ thuật AX5203 Function servo drive Channels 2 Rated supply voltage 3 x 100…480 V AC ±10 % DC link …

Read More »
077 2321 888
Zalo: 077 2321 888 Nhắn tin qua Facebook SMS: 077 2321 888