Thứ Năm , Tháng Sáu 20 2024

Biến dòng

Biến dòng SCT6715-0800

SCT6715-0800 | Split-core CT, 800 A AC, accuracy class 1

Biến dòng SCT6715-0800 | Split-core CT, 800 A AC, accuracy class 1 Thông số kỹ thuật biến dòng điện Beckhoff SCT6715-0800 | Split-core CT, 800 A AC, accuracy class 1 Thông số kỹ thuật SCT6715-0800 Cấp chính xác 1 Dòng điện sơ cấp 800 A AC Dòng điện thứ cấp 5 A …

Read More »

Biến dòng SCT6625-0750

SCT6625-0750 | Split-core CT, 750 A AC, accuracy class 0.5

Biến dòng SCT6625-0750 | Split-core CT, 750 A AC, accuracy class 0.5 Thông số kỹ thuật biến dòng điện Beckhoff SCT6625-0750 | Split-core CT, 750 A AC, accuracy class 0.5 Thông số kỹ thuật SCT6625-0750 Cấp chính xác 0.5 Dòng điện sơ cấp 750 A AC Dòng điện thứ cấp 5 A …

Read More »

Biến dòng SCT6625-0600

SCT6625-0600 | Split-core CT, 600 A AC, accuracy class 0.5

Biến dòng SCT6625-0600 | Split-core CT, 600 A AC, accuracy class 0.5 Thông số kỹ thuật biến dòng điện Beckhoff SCT6625-0600 | Split-core CT, 600 A AC, accuracy class 0.5 Thông số kỹ thuật SCT6625-0600 Cấp chính xác 0.5 Dòng điện sơ cấp 600 A AC Dòng điện thứ cấp 5 A …

Read More »

Biến dòng SCT6615-0750

SCT6615-0750 | Split-core CT, 750 A AC, accuracy class 1

Biến dòng SCT6615-0750 | Split-core CT, 750 A AC, accuracy class 1 Thông số kỹ thuật biến dòng điện Beckhoff SCT6615-0750 | Split-core CT, 750 A AC, accuracy class 1 Thông số kỹ thuật SCT6615-0750 Cấp chính xác 1 Dòng điện sơ cấp 750 A AC Dòng điện thứ cấp 5 A …

Read More »

Biến dòng SCT6615-0600

SCT6615-0600 | Split-core CT, 600 A AC, accuracy class 1

Biến dòng SCT6615-0600 | Split-core CT, 600 A AC, accuracy class 1 Thông số kỹ thuật biến dòng điện Beckhoff SCT6615-0600 | Split-core CT, 600 A AC, accuracy class 1 Thông số kỹ thuật SCT6615-0600 Cấp chính xác 1 Dòng điện sơ cấp 600 A AC Dòng điện thứ cấp 5 A …

Read More »

Biến dòng SCT6421-0500

SCT6421-0500 | Split-core CT, 500 A AC, accuracy class 0.5

Biến dòng SCT6421-0500 | Split-core CT, 500 A AC, accuracy class 0.5 Thông số kỹ thuật biến dòng điện Beckhoff SCT6421-0500 | Split-core CT, 500 A AC, accuracy class 0.5 Thông số kỹ thuật SCT6421-0500 Cấp chính xác 0.5 Dòng điện sơ cấp 500 A AC Dòng điện thứ cấp 1 A …

Read More »

Biến dòng SCT6421-0400

SCT6421-0400 | Split-core CT, 400 A AC, accuracy class 0.5

Biến dòng SCT6421-0400 | Split-core CT, 400 A AC, accuracy class 0.5 Thông số kỹ thuật biến dòng điện Beckhoff SCT6421-0400 | Split-core CT, 400 A AC, accuracy class 0.5 Thông số kỹ thuật SCT6421-0400 Cấp chính xác 0.5 Dòng điện sơ cấp 400 A AC Dòng điện thứ cấp 1 A …

Read More »

Biến dòng SCT6411-0500

SCT6411-0500 | Split-core CT, 500 A AC, accuracy class 1

Biến dòng SCT6411-0500 | Split-core CT, 500 A AC, accuracy class 1 Thông số kỹ thuật biến dòng điện Beckhoff SCT6411-0500 | Split-core CT, 500 A AC, accuracy class 1 Thông số kỹ thuật SCT6411-0500 Cấp chính xác 1 Dòng điện sơ cấp 500 A AC Dòng điện thứ cấp 1 A …

Read More »

Biến dòng SCT6411-0400

SCT6411-0400 | Split-core CT, 400 A AC, accuracy class 1

Biến dòng SCT6411-0400 | Split-core CT, 400 A AC, accuracy class 1 Thông số kỹ thuật biến dòng điện Beckhoff SCT6411-0400 | Split-core CT, 400 A AC, accuracy class 1 Thông số kỹ thuật SCT6411-0400 Cấp chính xác 1 Dòng điện sơ cấp 400 A AC Dòng điện thứ cấp 1 A …

Read More »

Biến dòng SCT6411-0300

SCT6411-0300 | Split-core CT, 300 A AC, accuracy class 1

Biến dòng SCT6411-0300 | Split-core CT, 300 A AC, accuracy class 1 Thông số kỹ thuật biến dòng điện Beckhoff SCT6411-0300 | Split-core CT, 300 A AC, accuracy class 1 Thông số kỹ thuật SCT6411-0300 Cấp chính xác 1 Dòng điện sơ cấp 300 A AC Dòng điện thứ cấp 1 A …

Read More »
077 2321 888
Zalo: 077 2321 888 Nhắn tin qua Facebook SMS: 077 2321 888