Thứ Bảy , Tháng Sáu 15 2024

Bộ lập trình PLC

bộ lập trình plc beckhoff, đại lý plc beckhoff, nhà phân phối plc beckhoff

Bộ lập trình BX8000

BX8000 | RS232/RS485 Bus Terminal Controller

Bộ lập trình BX8000 Thông số kỹ thuật bộ lập trình plc Beckhoff BX8000 | RS232/RS485 Bus Terminal Controller PLC data RS232/RS485 BX8000 Bộ lập trình Beckhoff TwinCAT (via programming interface or fieldbus) Bộ nhớ chương trình 256 kbytes Bộ nhớ dữ liệu 256 kbytes Dữ liệu còn dư 2 …

Read More »

Bộ lập trình BX5200

BX5200 | DeviceNet Bus Terminal Controller

Bộ lập trình BX5200 Thông số kỹ thuật bộ lập trình plc Beckhoff BX5200 | DeviceNet Bus Terminal Controller PLC data DeviceNet BX5200 Bộ lập trình Beckhoff TwinCAT (via programming interface or fieldbus) Bộ nhớ chương trình 256 kbytes Bộ nhớ dữ liệu 256 kbytes Dữ liệu còn dư 2 …

Read More »

Bộ lập trình BX5100

BX5100 | CANopen Bus Terminal Controller

Bộ lập trình BX5100 Thông số kỹ thuật bộ lập trình plc Beckhoff BX5100 | CANopen Bus Terminal Controller PLC data CANopen BX5100 Bộ lập trình Beckhoff TwinCAT (via programming interface or fieldbus) Bộ nhớ chương trình 256 kbytes Bộ nhớ dữ liệu 256 kbytes Dữ liệu còn dư 2 …

Read More »

Bộ lập trình BX3100

BX3100 | PROFIBUS Bus Terminal Controller

Bộ lập trình BX3100 | PROFIBUS Bus Terminal Controller Thông số kỹ thuật bộ lập trình plc Beckhoff BX3100 | PROFIBUS Bus Terminal Controller PLC data PROFIBUS BX3100 Bộ lập trình Beckhoff TwinCAT (via programming interface or fieldbus) Bộ nhớ chương trình 256 kbytes Bộ nhớ dữ liệu 256 kbytes …

Read More »

Bộ lập trình BC9191-0100

BC9191-0100 | Building Automation room controller

Bộ lập trình BC9191-0100 | Building Automation room controller Thông số kỹ thuật bộ lập trình plc Beckhoff BC9191-0100 | Building Automation room controller PLC data Ethernet TCP/IP BC9191-0100 Bộ lập trình Beckhoff with TwinCAT 2 via Ethernet Bộ nhớ chương trình 128 kbytes Bộ nhớ dữ liệu 128 kbytes …

Read More »

Bộ lập trình BC9191

BC9191 | Building automation room controller

Bộ lập trình BC9191 | Building automation room controller Thông số kỹ thuật bộ lập trình plc Beckhoff BC9191 | Building automation room controller PLC data Ethernet TCP/IP BC9191 Bộ lập trình Beckhoff with TwinCAT 2 via Ethernet Bộ nhớ chương trình 48 kbytes Bộ nhớ dữ liệu 32 kbytes …

Read More »

Bộ lập trình BC9120

BC9120 Ethernet TCP/IP “Economy plus” Bus Terminal Controller

Bộ lập trình BC9120 | Ethernet TCP/IP Economy plus Bus Terminal Controller Thông số kỹ thuật bộ lập trình plc Beckhoff BC9120 | Ethernet TCP/IP Economy plus Bus Terminal Controller PLC data Ethernet TCP/IP BC9120 Bộ lập trình Beckhoff via TwinCAT and programming interface or Ethernet Bộ nhớ chương trình …

Read More »

Bộ lập trình BC9100

BC9100 | Ethernet TCP/IP Bus Terminal Controller

Bộ lập trình BC9100 | Ethernet TCP/IP Bus Terminal Controller Thông số kỹ thuật bộ lập trình plc Beckhoff BC9100 | Ethernet TCP/IP Bus Terminal Controller PLC data Ethernet TCP/IP BC9100 Bộ lập trình Beckhoff via TwinCAT and programming interface or Ethernet Bộ nhớ chương trình 64/96 kbytes Bộ nhớ …

Read More »

Bộ lập trình BC9050

BC9050 | Ethernet TCP/IP Bus Terminal Controller

Bộ lập trình BC9050 | Ethernet TCP/IP Bus Terminal Controller Thông số kỹ thuật bộ lập trình plc Beckhoff BC9050 | Ethernet TCP/IP Bus Terminal Controller PLC data BC9050 Bộ lập trình Beckhoff via TwinCAT and programming interface or Ethernet Bộ nhớ chương trình 48 kbytes Bộ nhớ dữ liệu …

Read More »

Bộ lập trình BC9020

BC9020 Ethernet TCP/IP “Economy plus” Bus Terminal Controller

Bộ lập trình BC9020 | Ethernet TCP/IP Economy plus Bus Terminal Controller Thông số kỹ thuật bộ lập trình plc Beckhoff BC9020 | Ethernet TCP/IP Economy plus Bus Terminal Controller PLC data Ethernet TCP/IP BC9020 Bộ lập trình Beckhoff via TwinCAT and programming interface or Ethernet Bộ nhớ chương trình …

Read More »
077 2321 888
Zalo: 077 2321 888 Nhắn tin qua Facebook SMS: 077 2321 888