Thứ Năm , Tháng Sáu 20 2024

Động cơ

Động cơ AMP8031-Fx4z

AMP8031-Fx4z | Distributed servo drive 1.36 Nm (M0), F3 (72 mm)

Động cơ AMP8031-Fx4z | Distributed servo drive 1.36 Nm (M0), F3 (72 mm) Thông số kỹ thuật động cơ servo Beckhoff AMP8031-Fx4z | Distributed servo drive 1.36 Nm (M0), F3 (72 mm) Data for 400 V AC AMP8031-Fx4z Loại động cơ permanent magnet-excited three-phase synchronous motor with integrated servo drive Định mức …

Read More »

Động cơ AMP8031-Fx3z

AMP8031-Fx3z | Distributed servo drive 1.36 Nm (M0), F3 (72 mm)

Động cơ AMP8031-Fx3z | Distributed servo drive 1.36 Nm (M0), F3 (72 mm) Thông số kỹ thuật động cơ servo Beckhoff AMP8031-Fx3z | Distributed servo drive 1.36 Nm (M0), F3 (72 mm) Data for 400 V AC AMP8031-Fx3z Loại động cơ permanent magnet-excited three-phase synchronous motor with integrated servo drive Định mức …

Read More »

Động cơ AMP8031-Fx2z

AMP8031-Fx2z | Distributed servo drive 1.36 Nm (M0), F3 (72 mm)

Động cơ AMP8031-Fx2z Thông số kỹ thuật động cơ servo Beckhoff AMP8031-Fx2z | Distributed servo drive 1.36 Nm (M0), F3 (72 mm) Data for 400 V AC AMP8031-Fx2z Loại động cơ permanent magnet-excited three-phase synchronous motor with integrated servo drive Định mức điện áp 0…848 V DC Mô-men xoắn dừng 1.36 Nm Định …

Read More »

Động cơ AMP8031-Fx1z

AMP8031-Fx1z | Distributed servo drive 1.36 Nm (M0), F3 (72 mm)

Động cơ AMP8031-Fx1z | Distributed servo drive 1.36 Nm (M0), F3 (72 mm) Thông số kỹ thuật động cơ servo Beckhoff AMP8031-Fx1z | Distributed servo drive 1.36 Nm (M0), F3 (72 mm) Data for 400 V AC AMP8031-Fx1z Loại động cơ permanent magnet-excited three-phase synchronous motor with integrated servo drive Định mức …

Read More »

Động cơ AMP8031-Dx4z

AMP8031-Dx4z | Distributed servo drive 1.38 Nm (M0), F3 (72 mm)

Động cơ AMP8031-Dx4z | Distributed servo drive 1.38 Nm (M0), F3 (72 mm) Thông số kỹ thuật động cơ servo Beckhoff AMP8031-Dx4z | Distributed servo drive 1.38 Nm (M0), F3 (72 mm) Data for 400 V AC AMP8031-Dx4z Loại động cơ permanent magnet-excited three-phase synchronous motor with integrated servo drive Định mức …

Read More »

Động cơ AMP8031-Dx3z

AMP8031-Dx3z | Distributed servo drive 1.38 Nm (M0), F3 (72 mm)

Động cơ AMP8031-Dx3z | Distributed servo drive 1.38 Nm (M0), F3 (72 mm) Thông số kỹ thuật động cơ servo Beckhoff AMP8031-Dx3z | Distributed servo drive 1.38 Nm (M0), F3 (72 mm) Data for 400 V AC AMP8031-Dx3z Loại động cơ permanent magnet-excited three-phase synchronous motor with integrated servo drive Định mức …

Read More »

Động cơ AMP8031-Dx2z

AMP8031-Dx2z | Distributed servo drive 1.38 Nm (M0), F3 (72 mm)

Động cơ AMP8031-Dx2z | Distributed servo drive 1.38 Nm (M0), F3 (72 mm) Thông số kỹ thuật động cơ servo Beckhoff AMP8031-Dx2z | Distributed servo drive 1.38 Nm (M0), F3 (72 mm) Data for 400 V AC AMP8031-Dx2z Loại động cơ permanent magnet-excited three-phase synchronous motor with integrated servo drive Định mức …

Read More »

Động cơ AMP8031-Dx1z

AMP8031-Dx1z | Distributed servo drive 1.38 Nm (M0), F3 (72 mm)

Động cơ AMP8031-Dx1z | Distributed servo drive 1.38 Nm (M0), F3 (72 mm) Thông số kỹ thuật động cơ servo Beckhoff AMP8031-Dx1z | Distributed servo drive 1.38 Nm (M0), F3 (72 mm) Data for 400 V AC AMP8031-Dx1z Loại động cơ permanent magnet-excited three-phase synchronous motor with integrated servo drive Định mức …

Read More »

Động cơ AMP8031-Cx4z

AMP8031-Cx4z | Distributed servo drive 1.38 Nm (M0), F3 (72 mm)

Động cơ AMP8031-Cx4z | Distributed servo drive 1.38 Nm (M0), F3 (72 mm) Thông số kỹ thuật động cơ servo Beckhoff AMP8031-Cx4z | Distributed servo drive 1.38 Nm (M0), F3 (72 mm) Data for 400 V AC AMP8031-Cx4z Loại động cơ permanent magnet-excited three-phase synchronous motor with integrated servo drive Định mức …

Read More »

Động cơ AMI8133-abcc-wJyz

AMI8133-abcc-wJyz | Compact integrated servo drive 2.85 Nm (M0), F3 (72 mm)

Động cơ AMI8133-abcc-wJyz | Compact integrated servo drive 2.85 Nm (M0), F3 (72 mm) Thông số kỹ thuật động cơ servo Beckhoff AMI8133-abcc-wJyz | Compact integrated servo drive 2.85 Nm (M0), F3 (72 mm) Data for 48 V DC AMI8133-abcc-wJyz Loại động cơ permanent magnet-excited three-phase synchronous motor with integrated servo drive …

Read More »
077 2321 888
Zalo: 077 2321 888 Nhắn tin qua Facebook SMS: 077 2321 888