Thứ Hai , Tháng Hai 26 2024

Tag Archives: Mô đun EL1722

Thiết bị đầu cuối EL1722

EL1722 | EtherCAT Terminal, 2-channel digital input, 120…230 V AC, 10 ms, without power contacts

Thiết bị đầu cuối EL1722 | EtherCAT Terminal, 2-channel digital input, 120…230 V AC, 10 ms, without power contacts Thông số kỹ thuật module Beckhoff EL1722 | EtherCAT Terminal, 2-channel digital input, 120…230 V AC, 10 ms, without power contacts Thông số kỹ thuật EL1722 Connection technology 2-wire Số đầu vào 2 Nominal voltage 120/230 V …

Read More »

Đại lý module Beckhoff

Đại lý module Beckhoff Module EL1002 đại lý EL1002 beckhoff EL1002 Mô đun EL1002 Module EL1004 đại lý EL1004 beckhoff EL1004 Mô đun EL1004 Module EL1008 đại lý EL1008 beckhoff EL1008 Mô đun EL1008 Module EL1012 đại lý EL1012 beckhoff EL1012 Mô đun EL1012 Module EL1014 đại lý EL1014 beckhoff …

Read More »
077 2321 888
Zalo: 077 2321 888 Nhắn tin qua Facebook SMS: 077 2321 888