Thứ Bảy , Tháng Bảy 13 2024

Tag Archives: đại lý KL-24

Thiết bị đầu cuối KM2652

KM2652 | Bus Terminal module, 2-channel digital output, 230 V AC, 6 A, manual/automatic operation

Thiết bị đầu cuối KM2652 | Bus Terminal module, 2-channel digital output, 230 V AC, 6 A, manual/automatic operation Thông số kỹ thuật thiết bị đầu cuối module Beckhoff KM2652 | Bus Terminal module, 2-channel digital output, 230 V AC, 6 A, manual/automatic operation Thông số kỹ thuật KM2652 Số đầu ra 2 x change-over Nominal …

Read More »

Thiết bị đầu cuối KM2642

KM2642 | Bus Terminal module, 2-channel digital output, 230 V AC, 6 A, manual/automatic operation

Thiết bị đầu cuối KM2642 | Bus Terminal module, 2-channel digital output, 230 V AC, 6 A, manual/automatic operation Thông số kỹ thuật thiết bị đầu cuối module Beckhoff KM2642 | Bus Terminal module, 2-channel digital output, 230 V AC, 6 A, manual/automatic operation Thông số kỹ thuật KM2642 Số đầu ra 2 x change-over Nominal …

Read More »

Thiết bị đầu cuối KM2042

KM2042 | Bus Terminal module, 16-channel digital output, 24 V DC, 0.5 A, D-sub

Thiết bị đầu cuối KM2042 | Bus Terminal module, 16-channel digital output, 24 V DC, 0.5 A, D-sub Thông số kỹ thuật thiết bị đầu cuối module Beckhoff KM2042 | Bus Terminal module, 16-channel digital output, 24 V DC, 0.5 A, D-sub Thông số kỹ thuật KM2042 Connection technology D-sub Số đầu ra 16 Nominal voltage …

Read More »

Thiết bị đầu cuối KM1644

KM1644 | Bus Terminal module, 4-channel digital input, 24 V DC, manual operation

Thiết bị đầu cuối KM1644 Thông số kỹ thuật thiết bị đầu cuối module Beckhoff KM1644 | Bus Terminal module, 4-channel digital input, 24 V DC, manual operation Thông số kỹ thuật KM1644 Thông số kỹ thuật manual operation level Số đầu vào 4 Số đầu ra 4 Nominal voltage – Tiếp …

Read More »

Thiết bị đầu cuối KM4602

KM4602 | Bus Terminal module, 4-channel analog output, voltage, 0…10 V, 12 bit, single-ended, manual/autom. operation

Thiết bị đầu cuối KM4602 | Bus Terminal module, 4-channel analog output, voltage, 0…10 V, 12 bit, single-ended, manual/autom. operation Thông số kỹ thuật thiết bị đầu cuối module Beckhoff KM4602 | Bus Terminal module, 4-channel analog output, voltage, 0…10 V, 12 bit, single-ended, manual/autom. operation Thông số kỹ thuật KM4602 Công nghệ single-ended …

Read More »

Thiết bị đầu cuối KM3712

KM3712 | Bus Terminal module, 2-channel analog input, relative pressure, ±1000 hPa (-1…+1 bar)

Thiết bị đầu cuối KM3712 | Bus Terminal module, 2-channel analog input, relative pressure, ±1000 hPa (-1…+1 bar) Thông số kỹ thuật thiết bị đầu cuối module Beckhoff KM3712 | Bus Terminal module, 2-channel analog input, relative pressure, ±1000 hPa (-1…+1 bar) Thông số kỹ thuật KM3712 Số đầu vào 2 Công nghệ relative …

Read More »

Thiết bị đầu cuối KM3702

KM3702 | Bus Terminal module, 2-channel analog input, relative pressure, 0...7500 hPa (0…+7.5 bar)

Thiết bị đầu cuối KM3702 | Bus Terminal module, 2-channel analog input, relative pressure, 0…7500 hPa (0…+7.5 bar) Thông số kỹ thuật thiết bị đầu cuối module Beckhoff KM3702 | Bus Terminal module, 2-channel analog input, relative pressure, 0…7500 hPa (0…+7.5 bar) Thông số kỹ thuật KM3702 Số đầu vào 2 Công nghệ relative …

Read More »

Thiết bị đầu cuối KM3701

KM3701 | Bus Terminal module, 1-channel analog input, differential pressure, ±100 hPa (±100 mbar)

Thiết bị đầu cuối KM3701 | Bus Terminal module, 1-channel analog input, differential pressure, ±100 hPa (±100 mbar) Thông số kỹ thuật thiết bị đầu cuối module Beckhoff KM3701 | Bus Terminal module, 1-channel analog input, differential pressure, ±100 hPa (±100 mbar) Thông số kỹ thuật KM3701 Số đầu vào 1 (differential pressure) Công …

Read More »
077 2321 888
Zalo: 077 2321 888 Nhắn tin qua Facebook SMS: 077 2321 888