Thứ Tư , Tháng Sáu 19 2024

Tag Archives: ES-12-8pin

Mô đun EL7332

EL7332 | EtherCAT Terminal, 2-channel motion interface, DC motor, 24 V DC, 1 A

Mô đun EL7332 Thông số kỹ thuật module Beckhoff EL7332 | EtherCAT Terminal, 2-channel motion interface, DC motor, 24 V DC, 1 A Thông số kỹ thuật EL7332 Công nghệ compact drive technology Phương thức kết nối direct motor connection Số đầu vào 1 x end position per channel Load type DC brush …

Read More »

Mô đun EL7031

EL7031 | EtherCAT Terminal, 1-channel motion interface, stepper motor, 24 V DC, 1.5 A

Mô đun EL7031 Thông số kỹ thuật module Beckhoff EL7031 | EtherCAT Terminal, 1-channel motion interface, stepper motor, 24 V DC, 1.5 A Thông số kỹ thuật EL7031 Công nghệ compact drive technology Phương thức kết nối direct motor connection Số đầu vào 2 x end position Load type 2-phase stepper motor (uni-/bipolar) …

Read More »

Thiết bị đầu cuối EL9540-0010

EL9540-0010 | System terminal, surge filter and field supply

Thiết bị đầu cuối EL9540-0010 | System terminal, surge filter and field supply Thông số kỹ thuật module Beckhoff EL9540-0010 | System terminal, surge filter and field supply Thông số kỹ thuật EL9540-0010 Công nghệ surge filter field supply Tiêu thụ hiện tại E-bus typ. 40 mA Nominal voltage 24 …

Read More »

Thiết bị đầu cuối EL9540

EL9540 | System terminal, surge filter and field supply

Thiết bị đầu cuối EL9540 | System terminal, surge filter and field supply Thông số kỹ thuật module Beckhoff EL9540 | System terminal, surge filter and field supply Thông số kỹ thuật EL9540 Công nghệ surge filter field supply Nominal voltage 24 V (-15 %/+20 %) Surge filter field supply …

Read More »

Thiết bị đầu cuối EL9515

EL9515 | Power supply terminal 15 V DC

Thiết bị đầu cuối EL9515 | Power supply terminal 15 V DC Thông số kỹ thuật module Beckhoff EL9515 | Power supply terminal 15 V DC Thông số kỹ thuật EL9515 Công nghệ power supply terminal with diagnostics and overcurrent LED Short-circuit proof yes Input voltage 24 V DC (-15 %/+20 %) Output voltage …

Read More »

Thiết bị đầu cuối EL9512

EL9512 | Power supply terminal 12 V DC

Thiết bị đầu cuối EL9512 | Power supply terminal 12 V DC Thông số kỹ thuật module Beckhoff EL9512 | Power supply terminal 12 V DC Thông số kỹ thuật EL9512 Công nghệ power supply terminal with diagnostics and overcurrent LED Short-circuit proof yes Input voltage 24 V DC (-15 %/+20 %) Output voltage …

Read More »

Thiết bị đầu cuối EL9510

EL9510 | Power supply terminal 10 V DC

Thiết bị đầu cuối EL9510 | Power supply terminal 10 V DC Thông số kỹ thuật module Beckhoff EL9510 | Power supply terminal 10 V DC Thông số kỹ thuật EL9510 Công nghệ power supply terminal with diagnostics and overcurrent LED Short-circuit proof yes Input voltage 24 V DC (-15 %/+20 %) Output voltage …

Read More »

Thiết bị đầu cuối EL9508

EL9508 | Power supply terminal 8 V DC

Thiết bị đầu cuối EL9508 | Power supply terminal 8 V DC Thông số kỹ thuật module Beckhoff EL9508 | Power supply terminal 8 V DC Thông số kỹ thuật EL9508 Công nghệ power supply terminal with diagnostics and overcurrent LED Short-circuit proof yes Input voltage 24 V DC (-15 %/+20 %) Output voltage …

Read More »

Bộ nguồn EL9505

EL9505 | Power supply terminal 5 V DC

Bộ nguồn EL9505 Thông số kỹ thuật module Beckhoff EL9505 | Power supply terminal 5 V DC Thông số kỹ thuật EL9505 Công nghệ power supply terminal with diagnostics and overcurrent LED Short-circuit proof yes Input voltage 24 V DC (-15 %/+20 %) Output voltage 5 V DC ±1 % Output current 0.5 …

Read More »

Thiết bị đầu cuối EL9410

EL9410 | Power supply terminal for E-bus, with diagnostics

Thiết bị đầu cuối EL9410 | Power supply terminal for E-bus, with diagnostics Thông số kỹ thuật module Beckhoff EL9410 | Power supply terminal for E-bus, with diagnostics Thông số kỹ thuật EL9410 Công nghệ power supply terminal Short-circuit proof yes Input voltage 24 V DC (-15 %/+20 %) Dòng …

Read More »
077 2321 888
Zalo: 077 2321 888 Nhắn tin qua Facebook SMS: 077 2321 888