Thứ Bảy , Tháng Sáu 15 2024

Tag Archives: module 8 x M8

Mô đun ER2624-0002

ER2624-0002 | EtherCAT Box, 4-channel relay output, 25 V AC, 30 V DC, 0.5 A AC, 2 A DC, M12, zinc die-cast

Mô đun ER2624-0002 Thông số kỹ thuật module Beckhoff ER2624-0002 | EtherCAT Box, 4-channel relay output, 25 V AC, 30 V DC, 0.5 A AC, 2 A DC, M12, zinc die-cast Thông số kỹ thuật ER2624-0002 Giao thức EtherCAT Giao diện 2 x M8 socket, shielded, screw type Số đầu ra 4 x make contacts Rated load voltage …

Read More »

Mô đun ER2338-1002

ER2338-1002 | EtherCAT Box, 8-channel digital combi, 24 V DC, 3 ms, 0.5 A, M12, zinc die-cast

Mô đun ER2338-1002 Thông số kỹ thuật module Beckhoff ER2338-1002 | EtherCAT Box, 8-channel digital combi, 24 V DC, 3 ms, 0.5 A, M12, zinc die-cast Thông số kỹ thuật ER2338-1002 Giao thức EtherCAT Giao diện 2 x M8 socket, shielded, screw type Thông số kỹ thuật EN 61131-2, type 1/3 Number of channels …

Read More »

Mô đun ER2338-1001

ER2338-1001 | EtherCAT Box, 8-channel digital combi, 24 V DC, 3 ms, 0.5 A, M8, zinc die-cast

Mô đun ER2338-1001 | EtherCAT Box, 8-channel digital combi, 24 V DC, 3 ms, 0.5 A, M8, zinc die-cast Thông số kỹ thuật module Beckhoff ER2338-1001 | EtherCAT Box, 8-channel digital combi, 24 V DC, 3 ms, 0.5 A, M8, zinc die-cast Thông số kỹ thuật ER2338-1001 Giao thức EtherCAT Giao diện 2 x M8 socket, shielded, screw …

Read More »

Mô đun ER2338-0002

ER2338-0002 | EtherCAT Box, 8-channel digital combi, 24 V DC, 10 µs, 0.5 A, M12, zinc die-cast

Mô đun ER2338-0002 Thông số kỹ thuật module Beckhoff ER2338-0002 | EtherCAT Box, 8-channel digital combi, 24 V DC, 10 µs, 0.5 A, M12, zinc die-cast Thông số kỹ thuật ER2338-0002 Giao thức EtherCAT Giao diện 2 x M8 socket, shielded, screw type Thông số kỹ thuật EN 61131-2, type 1/3 Number of channels …

Read More »

Mô đun ER2338-0001

ER2338-0001 | EtherCAT Box, 8-channel digital combi, 24 V DC, 10 µs, 0.5 A, M8, zinc die-cast

Mô đun ER2338-0001 Thông số kỹ thuật module Beckhoff ER2338-0001 | EtherCAT Box, 8-channel digital combi, 24 V DC, 10 µs, 0.5 A, M8, zinc die-cast Thông số kỹ thuật ER2338-0001 Giao thức EtherCAT Giao diện 2 x M8 socket, shielded, screw type Thông số kỹ thuật EN 61131-2, type 1/3 Number of channels …

Read More »

Mô đun ER2328-0002

ER2328-0002 | EtherCAT Box, 4-channel digital input + 4-channel digital output, 24 V DC, 3 ms, 2 A, M12, zinc die-cast

Mô đun ER2328-0002 | EtherCAT Box, 4-channel digital input + 4-channel digital output, 24 V DC, 3 ms, 2 A, M12, zinc die-cast Thông số kỹ thuật module Beckhoff ER2328-0002 | EtherCAT Box, 4-channel digital input + 4-channel digital output, 24 V DC, 3 ms, 2 A, M12, zinc die-cast Thông số kỹ thuật ER2328-0002 Giao thức EtherCAT …

Read More »

Mô đun ER2328-0001

ER2328-0001 | EtherCAT Box, 4-channel digital input + 4-channel digital output, 24 V DC, 3 ms, 2 A, M8, zinc die-cast

Mô đun ER2328-0001 | EtherCAT Box, 4-channel digital input + 4-channel digital output, 24 V DC, 3 ms, 2 A, M8, zinc die-cast Thông số kỹ thuật module Beckhoff ER2328-0001 | EtherCAT Box, 4-channel digital input + 4-channel digital output, 24 V DC, 3 ms, 2 A, M8, zinc die-cast Thông số kỹ thuật ER2328-0001 Giao thức EtherCAT …

Read More »

Mô đun ER2318-0002

ER2318-0002 | EtherCAT Box, 4-channel digital input + 4-channel digital output, 24 V DC, 10 µs, 0.5 A, M12, zinc die-cast

Mô đun ER2318-0002 | EtherCAT Box, 4-channel digital input + 4-channel digital output, 24 V DC, 10 µs, 0.5 A, M12, zinc die-cast Thông số kỹ thuật module Beckhoff ER2318-0002 | EtherCAT Box, 4-channel digital input + 4-channel digital output, 24 V DC, 10 µs, 0.5 A, M12, zinc die-cast Thông số kỹ thuật ER2318-0002 Giao thức EtherCAT …

Read More »

Mô đun ER2318-0001

ER2318-0001 | EtherCAT Box, 4-channel digital input + 4-channel digital output, 24 V DC, 10 µs, 0.5 A, M8, zinc die-cast

Mô đun ER2318-0001 | EtherCAT Box, 4-channel digital input + 4-channel digital output, 24 V DC, 10 µs, 0.5 A, M8, zinc die-cast Thông số kỹ thuật module Beckhoff ER2318-0001 | EtherCAT Box, 4-channel digital input + 4-channel digital output, 24 V DC, 10 µs, 0.5 A, M8, zinc die-cast Thông số kỹ thuật ER2318-0001 Giao thức EtherCAT …

Read More »

Mô đun ER2308-0002

ER2308-0002 | EtherCAT Box, 4-channel digital input + 4-channel digital output, 24 V DC, 3 ms, 0.5 A, M12, zinc die-cast

Mô đun ER2308-0002 | EtherCAT Box, 4-channel digital input + 4-channel digital output, 24 V DC, 3 ms, 0.5 A, M12, zinc die-cast Thông số kỹ thuật module Beckhoff ER2308-0002 | EtherCAT Box, 4-channel digital input + 4-channel digital output, 24 V DC, 3 ms, 0.5 A, M12, zinc die-cast Thông số kỹ thuật ER2308-0002 Giao thức EtherCAT …

Read More »
077 2321 888
Zalo: 077 2321 888 Nhắn tin qua Facebook SMS: 077 2321 888