Thứ Năm , Tháng Sáu 20 2024

Tag Archives: nhà phân phối 8 x M8

Mô đun EPP7041-1002

EPP7041-1002 | EtherCAT P Box, 1-channel motion interface, stepper motor, 48 V DC, 1.5 A, M12, with incremental encoder

Mô đun EPP7041-1002 | EtherCAT P Box, 1-channel motion interface, stepper motor, 48 V DC, 1.5 A, M12, with incremental encoder Thông số kỹ thuật module Beckhoff EPP7041-1002 | EtherCAT P Box, 1-channel motion interface, stepper motor, 48 V DC, 1.5 A, M12, with incremental encoder Thông số kỹ thuật Housing data Kích thước To top …

Read More »

Mô đun EPP7041-3002

EPP7041-3002 | EtherCAT P Box, 1-channel motion interface, stepper motor, 48 V DC, 5 A, for high-speed applications, M12, with incremental encoder

Mô đun EPP7041-3002 Thông số kỹ thuật module Beckhoff EPP7041-3002 | EtherCAT P Box, 1-channel motion interface, stepper motor, 48 V DC, 5 A, for high-speed applications, M12, with incremental encoder Thông số kỹ thuật EPP7041-3002 Protocol EtherCAT Bus interface 2 x M8 socket, shielded, screw type, P-coded Number of …

Read More »

Mô đun EP2817-0008

EP2817-0008 | EtherCAT Box, 24-channel digital output, 24 V DC, 0.5 A, D-sub

Mô đun EP2817-0008 | EtherCAT Box, 24-channel digital output, 24 V DC, 0.5 A, D-sub Thông số kỹ thuật module Beckhoff EP2817-0008 | EtherCAT Box, 24-channel digital output, 24 V DC, 0.5 A, D-sub Thông số kỹ thuật Housing data Kích thước To top Thông số kỹ thuậtHousing dataKích thước Thông số kỹ thuật EP2817-0008 Protocol …

Read More »

Mô đun EP2816-0010

EP2816-0010 | EtherCAT Box, 16-channel digital output, 24 V DC, 0.5 A, D-sub

Mô đun EP2816-0010 | EtherCAT Box, 16-channel digital output, 24 V DC, 0.5 A, D-sub Thông số kỹ thuật module Beckhoff EP2816-0010 | EtherCAT Box, 16-channel digital output, 24 V DC, 0.5 A, D-sub Thông số kỹ thuật Housing data Kích thước To top Thông số kỹ thuậtHousing dataKích thước Thông số kỹ thuật EP2816-0010 Protocol …

Read More »

Mô đun EP2816-0008

EP2816-0008 | EtherCAT Box, 16-channel digital output, 24 V DC, 0.5 A, D-sub

Mô đun EP2816-0008 | EtherCAT Box, 16-channel digital output, 24 V DC, 0.5 A, D-sub Thông số kỹ thuật module Beckhoff EP2816-0008 | EtherCAT Box, 16-channel digital output, 24 V DC, 0.5 A, D-sub Thông số kỹ thuật Housing data Kích thước To top Thông số kỹ thuậtHousing dataKích thước Thông số kỹ thuật EP2816-0008 Protocol …

Read More »

Mô đun EP2816-0004

EP2816-0004 | EtherCAT Box, 16-channel digital output, 24 V DC, 0.5 A, M16

Mô đun EP2816-0004 | EtherCAT Box, 16-channel digital output, 24 V DC, 0.5 A, M16 Thông số kỹ thuật module Beckhoff EP2816-0004 | EtherCAT Box, 16-channel digital output, 24 V DC, 0.5 A, M16 Thông số kỹ thuật Housing data Kích thước To top Thông số kỹ thuậtHousing dataKích thước Thông số kỹ thuật EP2816-0004 Protocol …

Read More »

Mô đun EP2816-0003

EP2816-0003 | EtherCAT Box, 16-channel digital output, 24 V DC, 0.5 A, IP20 connector

Mô đun EP2816-0003 | EtherCAT Box, 16-channel digital output, 24 V DC, 0.5 A, IP20 connector Thông số kỹ thuật module Beckhoff EP2816-0003 | EtherCAT Box, 16-channel digital output, 24 V DC, 0.5 A, IP20 connector Thông số kỹ thuật Housing data Kích thước To top Thông số kỹ thuậtHousing dataKích thước Thông số kỹ thuật …

Read More »

Mô đun EP2624-0002

EP2624-0002 | EtherCAT Box, 4-channel relay output, 25 V AC, 30 V DC, 0.5 A AC, 2 A DC, M12

Mô đun EP2624-0002 | EtherCAT Box, 4-channel relay output, 25 V AC, 30 V DC, 0.5 A AC, 2 A DC, M12 Thông số kỹ thuật module Beckhoff EP2624-0002 | EtherCAT Box, 4-channel relay output, 25 V AC, 30 V DC, 0.5 A AC, 2 A DC, M12 Thông số kỹ thuật Housing data Kích thước To top Thông số kỹ thuậtHousing dataKích thước Thông số …

Read More »

Mô đun EP2338-2002

EP2338-2002 | EtherCAT Box, 8-channel digital combi, 24 V DC, 10 µs, 0.5 A, M12

Mô đun EP2338-2002 | EtherCAT Box, 8-channel digital combi, 24 V DC, 10 µs, 0.5 A, M12 Thông số kỹ thuật module Beckhoff EP2338-2002 | EtherCAT Box, 8-channel digital combi, 24 V DC, 10 µs, 0.5 A, M12 Thông số kỹ thuật Housing data To top Thông số kỹ thuậtHousing data Thông số kỹ thuật EP2338-2002 …

Read More »

Mô đun EP2318-0002

EP2318-0002 | EtherCAT Box, 4-channel digital input + 4-channel digital output, 24 V DC, 10 µs, 0.5 A, M12

Mô đun EP2318-0002 | EtherCAT Box, 4-channel digital input + 4-channel digital output, 24 V DC, 10 µs, 0.5 A, M12 Thông số kỹ thuật module Beckhoff EP2318-0002 | EtherCAT Box, 4-channel digital input + 4-channel digital output, 24 V DC, 10 µs, 0.5 A, M12 Thông số kỹ thuật Housing data Kích thước To top Thông số …

Read More »
077 2321 888
Zalo: 077 2321 888 Nhắn tin qua Facebook SMS: 077 2321 888