Thứ Ba , Tháng Bảy 23 2024

Tag Archives: Power supply

Bộ nguồn PS2001-2420-1001

PS2001-2420-1001 | Power supply PS2000; with EtherCAT, output: 24 V DC, 20 A; input: AC 100…240 V/DC 110…150 V, 1-phase

Bộ nguồn PS2001-2420-1001 Thông số kỹ thuật bộ nguồn Beckhoff PS2001-2420-1001 | Power supply PS2000; with EtherCAT, output: 24 V DC, 20 A; input: AC 100…240 V/DC 110…150 V, 1-phase Thông số kỹ thuật PS2001-2420-1001 Input voltage AC 100…240 V, DC 110…150 V Wide-range input yes Dòng điện đầu vào typ. 2.23 A at 230 V AC Switch-on current limiter yes …

Read More »

Bộ nguồn PS2001-2410-1001

PS2001-2410-1001 | Power supply PS2000; with EtherCAT, output: 24 V DC, 10 A; input: AC 100…240 V/DC 110…150 V, 1-phase

Bộ nguồn PS2001-2410-1001 Thông số kỹ thuật bộ nguồn Beckhoff PS2001-2410-1001 | Power supply PS2000; with EtherCAT, output: 24 V DC, 10 A; input: AC 100…240 V/DC 110…150 V, 1-phase Thông số kỹ thuật PS2001-2410-1001 Input voltage AC 100…240 V, DC 110…150 V Wide-range input yes Dòng điện đầu vào typ. 1.13 A at 230 V AC Switch-on current limiter yes …

Read More »

Bộ nguồn PS3031-2440-0000

PS3031-2440-0000 | Power supply PS3000; output: 24 V DC, 40 A; input: 3 AC 380…480 V, 3-phase

Bộ nguồn PS3031-2440-0000 Thông số kỹ thuật bộ nguồn Beckhoff PS3031-2440-0000 | Power supply PS3000; output: 24 V DC, 40 A; input: 3 AC 380…480 V, 3-phase Thông số kỹ thuật PS3031-2440-0000 Input voltage 3 AC 380…480 V Wide-range input yes Dòng điện đầu vào typ. 1.65 A at 400 V AC Switch-on current limiter yes Mains frequency …

Read More »

Bộ nguồn PS3011-2440-0000

PS3011-2440-0000 | Power supply PS3000; output: 24 V DC, 40 A; input: AC 100…240 V, 1-phase

Bộ nguồn PS3011-2440-0000 Thông số kỹ thuật bộ nguồn Beckhoff PS3011-2440-0000 | Power supply PS3000; output: 24 V DC, 40 A; input: AC 100…240 V, 1-phase Thông số kỹ thuật PS3011-2440-0000 Input voltage AC 100…240 V Wide-range input yes Dòng điện đầu vào typ. 4.5 A at 230 V AC Switch-on current limiter yes Mains frequency 50…60 Hz …

Read More »

Bộ nguồn PS3031-4820-0000

PS3031-4820-0000 | Power supply PS3000; output: 48 V DC, 20 A; input: 3 AC 380…480 V, 3-phase

Bộ nguồn PS3031-4820-0000 Thông số kỹ thuật bộ nguồn Beckhoff PS3031-4820-0000 | Power supply PS3000; output: 48 V DC, 20 A; input: 3 AC 380…480 V, 3-phase Thông số kỹ thuật PS3031-4820-0000 Input voltage 3 AC 380…480 V Wide-range input yes Dòng điện đầu vào typ. 1.65 A at 400 V AC Switch-on current limiter yes Mains …

Read More »

Bộ nguồn PS3011-4820-0000

PS3011-4820-0000 | Power supply PS3000; output: 48 V DC, 20 A; input: AC 100…240 V, 1-phase

Bộ nguồn PS3011-4820-0000 Thông số kỹ thuật bộ nguồn Beckhoff PS3011-4820-0000 | Power supply PS3000; output: 48 V DC, 20 A; input: AC 100…240 V, 1-phase Thông số kỹ thuật PS3011-4820-0000 Input voltage AC 100…240 V Wide-range input yes Dòng điện đầu vào typ. 4.5 A at 230 V AC Switch-on current limiter yes Mains frequency 50…60 Hz …

Read More »

Bộ nguồn PS3031-2420-0001

PS3031-2420-0001 | Power supply PS3000; output: 24 V DC, 20 A; input: 3 AC 380…480 V, 3-phase

Bộ nguồn PS3031-2420-0001 Thông số kỹ thuật bộ nguồn Beckhoff PS3031-2420-0001 | Power supply PS3000; output: 24 V DC, 20 A; input: 3 AC 380…480 V, 3-phase Thông số kỹ thuật PS3031-2420-0001 Input voltage 3 AC 380…480 V Wide-range input yes Dòng điện đầu vào typ. 0.79 A at 400 V AC Switch-on current limiter yes Mains frequency …

Read More »

Bộ nguồn PS3001-2420-0001

PS3001-2420-0001 | Power supply PS3000; output: 24 V DC, 20 A; input: AC 100…240 V/DC 110…150 V, 1-phase

Bộ nguồn PS3001-2420-0001 Thông số kỹ thuật bộ nguồn Beckhoff PS3001-2420-0001 | Power supply PS3000; output: 24 V DC, 20 A; input: AC 100…240 V/DC 110…150 V, 1-phase Thông số kỹ thuật PS3001-2420-0001 Input voltage AC 100…240 V, DC 110…150 V Wide-range input yes Dòng điện đầu vào typ. 2.48 A at 230 V AC Switch-on current limiter yes Mains frequency …

Read More »

Bộ nguồn PS3031-4810-0001

PS3031-4810-0001 | Power supply PS3000; output: 48 V DC, 10 A; input: 3 AC 380…480 V, 3-phase

Bộ nguồn PS3031-4810-0001 Thông số kỹ thuật bộ nguồn Beckhoff PS3031-4810-0001 | Power supply PS3000; output: 48 V DC, 10 A; input: 3 AC 380…480 V, 3-phase Thông số kỹ thuật PS3031-4810-0001 Input voltage 3 AC 380…480 V Wide-range input yes Dòng điện đầu vào typ. 0.79 A at 400 V AC Switch-on current limiter yes Mains frequency …

Read More »

Bộ nguồn PS3001-2410-0001

PS3001-2410-0001 | Power supply PS3000; output: 24 V DC, 10 A; input: AC 100…240 V/DC 110…150 V, 1-phase

Bộ nguồn PS3001-2410-0001 Thông số kỹ thuật bộ nguồn Beckhoff PS3001-2410-0001 | Power supply PS3000; output: 24 V DC, 10 A; input: AC 100…240 V/DC 110…150 V, 1-phase Thông số kỹ thuật PS3001-2410-0001 Input voltage AC 100…240 V, DC 110…150 V Wide-range input yes Dòng điện đầu vào typ. 1.22 A at 230 V AC Switch-on current limiter yes Mains frequency …

Read More »
077 2321 888
Zalo: 077 2321 888 Nhắn tin qua Facebook SMS: 077 2321 888