Thứ Ba , Tháng Bảy 23 2024
CP22xx-0030 | Multi-touch built-in Panel PC

Màn hình CP22xx-0030

Màn hình CP22xx-0030

Thông số kỹ thuật màn hình Beckhoff CP22xx-0030 | Multi-touch built-in Panel PC

đại lý beckhoff | đại lý CP22xx-0030

nhà phân phối beckhoff | nhà phân phối CP22xx-0030

CP22xx-0030 Options for CP22xx with 2 module slots C9900-B517
FC9062 Gigabit Ethernet PCIe module for PCs with Beckhoff PCIe module slots, 2-channel, PCI Express x1 bus
C9900-E301 RS232 PCIe module for PCs with Beckhoff PCIe module slots, 2-channel, optically linked, 2 sockets ix industrial™ type B. Requires 2 adapter cables C9900-K920 ix industrial™ type B to D-Sub, 9 pin.
C9900-K920 adapter cable ix Industrial® type B to D-sub, 9-pin, for RS232 PCIe module C9900-E301 or C9900-E306, length 45 cm
C9900-E309 RS485 PCIe module for PCs with Beckhoff PCIe module slots, 2-channel, optically linked, 2 sockets ix industrial™ type B.

Cấu hình as an end point without echo: echo off, auto send on, always send off, auto receive on, always receive off, termination on. Requires 2 adapter cables C9900-K922 ix industrial™ type B to D-sub, 9 pin.

C9900-E310 RS422 PCIe module for PCs with Beckhoff PCIe module slots, 2-channel, optically linked, 2 sockets ix industrial™ type B.

Cấu hình as a full duplex end point: echo on, auto send off, always send on, auto receive off, always receive on, termination on.

Requires 2 adapter cables C9900-K922 ix industrial™ type B to D-sub, 9 pin.

C9900-K922 adapter cable ix industrial™ type B to D-sub, 9 pin, for RS422/RS485 PCIe module C9900-E309, C9900-E310, C9900-E312 or C9900-E313, length 45 cm
C9900-E277 USB 3.0 PCIe module

– 2-port USB 3.0 interfaces

– USB transfer rate up to 5 Gbit/s for USB 3.0

– compatible to all USB standards

– delivers up to 1 A supply current at each USB port

– requires Windows Embedded Standard 7, Windows 7 or Windows 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

077 2321 888
Zalo: 077 2321 888 Nhắn tin qua Facebook SMS: 077 2321 888