Thứ Ba , Tháng Bảy 23 2024

Màn hình CP2607-0000

Màn hình CP2607-0000

đại lý CP2607-0000 | nhà phân phối CP2612-0000 | màn hình CP2618-0000

Ordering information Dual-finger touch screen
7-inch display 800 x 480 Beckhoff CP2607-0000
11.6-inch display 1366 x 768 Beckhoff CP2611-0000
12-inch display 800 x 600 Beckhoff CP2612-0000
15-inch display 1024 x 768 Beckhoff CP2615-0000
15.6-inch display 1366 x 768 Beckhoff CP2616-0000
18.5-inch display 1366 x 768 Beckhoff CP2618-0000
19-inch display 1280 x 1024 Beckhoff CP2619-0000
21.5-inch display 1920 x 1080 Beckhoff CP2621-0000
24-inch display 1920 x 1080 Beckhoff CP2624-0000

Màn hình CP2621-0000

Variants Processor available
Beckhoff CP26xx-0000 ARM Cortex™-A8, 1 GHz (TC3: 30) yes
Beckhoff CP2611-0000 ARM Cortex™-A8, 1 GHz (TC3: 30) yes, but not recommended for new projects

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

077 2321 888
Zalo: 077 2321 888 Nhắn tin qua Facebook SMS: 077 2321 888