Thứ Bảy , Tháng Sáu 15 2024
CP32xx-1600-0030 | Multi-touch Panel PC

Màn hình CP32xx-1600-0030

Màn hình CP32xx-1600-0030

Thông số kỹ thuật màn hình Beckhoff CP32xx-1600-0030 | Multi-touch Panel PC

đại lý beckhoff | đại lý CP32xx-1600-0030

nhà phân phối beckhoff | nhà phân phối CP32xx-1600-0030

Options USB sockets
C9900-E326 1-port USB 3.0 connector with IP65 screw cap at the bottom of the CP32xx-16xx
C9900-E283 IP65 connector in the wiring area of a CP32xx, CP37xx or CP72xx for a USB 3.0 port, push-pull USB 3.0 socket
C9900-E190 USB-A in the wiring area of a CP32xx, CP37xx or CP72xx for one USB 2.0 port, including covering cap IP65
C9900-E304 USB A socket in the wiring area of a CP32xx or CP37xx for one USB 3.0 port, including covering cap IP65
C9900-E329 1-port USB 2.0 connector behind the CFast/HDD/SSD flap of the CP32xx-1600-00×0 or CP37xx-1600-00×0 for a TwinCAT license key USB stick C9900-L100 or C9900-L101

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

077 2321 888
Zalo: 077 2321 888 Nhắn tin qua Facebook SMS: 077 2321 888