Thứ Bảy , Tháng Sáu 15 2024
CP37xx-0020 | Multi-touch Panel PC

Màn hình CP37xx-0020

Màn hình CP37xx-0020

Thông số kỹ thuật màn hình Beckhoff CP37xx-0020 | Multi-touch Panel PC

đại lý beckhoff | đại lý CP37xx-0020

nhà phân phối beckhoff | nhà phân phối CP37xx-0020

Options To connect a keyboard to the PC, e.g. at commissioning, one of the following USB sockets is required:
C9900-E279 1-port USB 3.0 connector with IP65 screw cap in the sidewall of the CP32xx or CP37xx from version -0010
C9900-E281 1-port USB 2.0 connector with IP65 screw cap in the sidewall of the CP32xx-0000 or CP37xx-0010 PC housing
C9900-E283 IP65 connector in the wiring area of a CP32xx, CP37xx or CP72xx for a USB 3.0 port, push-pull USB 3.0 socket
C9900-E187 IP65 connector M12 in the wiring area of a CP32xx, CP37xx or CP72xx for one USB 2.0 port
C9900-E190 USB-A in the wiring area of a CP32xx, CP37xx or CP72xx for one USB 2.0 port, including covering cap IP65
C9900-E304 USB A socket in the wiring area of a CP32xx or CP37xx for one USB 3.0 port, including covering cap IP65

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

077 2321 888
Zalo: 077 2321 888 Nhắn tin qua Facebook SMS: 077 2321 888