Chủ Nhật , Tháng Mười Hai 3 2023

PROFIBUS IP2021-B310

PROFIBUS IP2021-B310

IPxxxx-B310|B318 Compact Box for PROFIBUS DP systems (12 Mbaud) Plug
Digital input
IP1000-B310|B318 Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms filter 8 mm
IP1001-B310|B318 Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms filter M8
IP1002-B310|B318 Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 3.0 ms filter M12
IP1010-B310|B318 Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter 8 mm
IP1011-B310|B318 Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter M8
IP1012-B310|B318 Compact Box, 8 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter M12
IP1502-B310|B318 Compact Box, 2 up/down counter, 24 V DC, 100 kHz M12
Digital output
IP2000-B310|B318 Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, IMAX = 0.5 A 8 mm
IP2001-B310|B318 Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, IMAX = 0.5 A M8
IP2002-B310|B318 Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, IMAX = 0.5 A M12
IP2020-B310|B318 Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 4 A) 8 mm
IP2021-B310|B318 Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 4 A) M8
IP2022-B310|B318 Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 4 A) M12
IP2040-B310|B318 Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 12 A) 8 mm
IP2041-B310|B318 Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 12 A) M8
IP2042-B310|B318 Compact Box, 8 digital outputs 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 12 A) M12
IP2512-B310|B318 Compact Box, 2 digital pulse width outputs 24 V DC, IMAX = 2.5 A M12
Digital combi
IP2300-B310|B318 Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, IMAX = 0.5 A 8 mm
IP2301-B310|B318 Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, IMAX = 0.5 A M8
IP2302-B310|B318 Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, IMAX = 0.5 A M12
IP2310-B310|B318 Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, IMAX = 0.5 A 8 mm
IP2311-B310|B318 Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, IMAX = 0.5 A M8
IP2312-B310|B318 Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, IMAX = 0.5 A M12
IP2320-B310|B318 Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 4 A) 8 mm
IP2321-B310|B318 Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 4 A) M8
IP2322-B310|B318 Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 4 A) M12
IP2330-B310|B318 Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 4 A) 8 mm
IP2331-B310|B318 Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 4 A) M8
IP2332-B310|B318 Compact Box, 4 digital inputs 24 V DC, 0.2 ms filter, 4 digital outputs 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 4 A) M12
IP2400-B310|B318 Compact Box, 16 digital combination inputs/outputs 24 V DC, 3 ms filter, IMAX = 0.5 A 8 mm
IP2401-B310|B318 Compact Box, 16 digital combination inputs/outputs 24 V DC, 3 ms filter, IMAX = 0.5 A M8
Analog input
IP3102-B310|B318 Compact Box, 4 differential analog inputs ±10 V, 16 bit M12
IP3112-B310|B318 Compact Box, 4 differential analog inputs 0/4…20 mA, 16 bit M12
IP3202-B310|B318 Compact Box, 4 analog inputs for resistance thermometer (RTD), PT100…1000, Ni100, 16 bit M12
IP3312-B310|B318 Compact Box, 4 analog inputs for thermocouple, types J, K, L, B, E, N, R, S, T, U, 16 bit M12
Analog output
IP4112-B310|B318 Compact Box, 4 analog outputs 0/4…20 mA, 16 bit M12
IP4132-B310|B318 Compact Box, 4 analog outputs ±10 V, 16 bit M12
Special functions
IP5009-B310|B318 Compact Box, 1 SSI encoder interface M23
IP5109-B310|B318 Compact Box, 1 incremental encoder interface with complementary inputs, 1 MHz M23
IP5209-B310|B318 Compact Box, 1 SinCos encoder interface, 1 VSS M23
IP6002-B310|B318 Compact Box, 1 serial interface RS232C M12
IP6012-B310|B318 Compact Box, 1 serial interface, 0…20 mA (TTY) M12
IP6022-B310|B318 Compact Box, 1 serial interface, RS422, RS485 M12

Coupler Box

The Coupler Box for PROFIBUS DP has four digital inputs and four digital outputs, optionally with snap type 8 mm diameter connectors, screw type M8 or M12 connectors. Up to 120 Extension Box modules can be connected via the IP-Link communication facility.

IL230x-B310|B318 Coupler Box for PROFIBUS DP systems (12 Mbaud) Plug
Digital combi
IL2300-B310|B318 Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A 8 mm
IL2301-B310|B318 Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A M8
IL2302-B310|B318 Coupler Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A M12

PLC Box

The PLC Box for PROFIBUS DP, programmable in accordance with IEC 61131-3, has four digital inputs and four digital outputs, optionally with snap type 8 mm diameter connectors, screw type M8 or M12 connectors. Up to 120 Extension Box modules can be connected via the IP-Link communication facility.

IL230x-C310|C318 PLC Box with controller IEC 61131-3 for PROFIBUS DP systems (12 Mbaud) Plug
Digital combi
IL2300-C310|C318 PLC Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A 8 mm
IL2301-C310|C318 PLC Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A M8
IL2302-C310|C318 PLC Box, 4 digital inputs 24 V, 3 ms filter, 4 digital outputs 24 V, 0.5 A M12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

077 2321 888
Zalo: 077 2321 888 Nhắn tin qua Facebook SMS: 077 2321 888