Thứ Bảy , Tháng Sáu 15 2024

Màn hình CP2711-0010

Màn hình CP2711-0010

đại lý CP2711-0010 | nhà phân phối CP2711-0010 | màn hình CP2712-0000-00xx

Ordering information Multi-finger touch screen
11.6-inch display 1366 x 768 Beckhoff CP2711-0000-00xx
12-inch display 800 x 600 Beckhoff CP2712-0000-00xx
15-inch display 1024 x 768 Beckhoff CP2715-0000-00xx
15.6-inch display 1366 x 768 Beckhoff CP2716-0000-00xx
18.5-inch display 1366 x 768 Beckhoff CP2718-0000-00xx
19-inch display 1280 x 1024 Beckhoff CP2719-0000-00xx
21.5-inch display 1920 x 1080 Beckhoff CP2721-0000-00xx
24-inch display 1920 x 1080 Beckhoff CP2724-0000-00xx
Variants Processor available
Beckhoff CP27xx-0000 Intel® Celeron® (TC3: 50*) yes, but not recommended for new projects
Beckhoff CP27xx-0010 Intel® Atom™, 1 Core (TC3: 40*),
Intel® Atom™, 2 Cores (TC3: 40*) or
Intel® Atom™, 4 Cores (TC3: 50*)
yes
Beckhoff CP2711-0010 Intel® Atom™, 1 Core (TC3: 40*),
Intel® Atom™, 2 Cores (TC3: 40*) or
Intel® Atom™, 4 Cores (TC3: 50*)
yes, but not recommended for new projects

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

077 2321 888
Zalo: 077 2321 888 Nhắn tin qua Facebook SMS: 077 2321 888