Thứ Năm , Tháng Bảy 18 2024

Module đầu vào EL1002

Module đầu vào EL1002

đại lý EL1002 | beckhoff EL1124 | nhà phân phối EL1002

EtherCAT Terminal, digital input EL1xxx | ES1xxx

Digital input: EL1xxx | ES1xxx
Signal 2-channel 4-channel 8-channel 16-channel
5 V DC Beckhoff EL1124 | ES1124
filter 10 µs
12 V DC Beckhoff EL1144 | ES1144
filter 10 µs
24 V DC Beckhoff EL1002 | ES1002
filter 3.0 ms, type 3,
p-switching
Beckhoff EL1004 | ES1004
filter 3.0 ms, type 3,
p-switching
Beckhoff EL1008 | ES1008
filter 3.0 ms, type 3,
p-switching
Beckhoff EL1862
filter 3.0 ms, type 3,
p-switching, ribbon
cable connection
Beckhoff EL1012 | ES1012
filter 10 µs, type 3,
p-switching
Beckhoff EL1014 | ES1014
filter 10 µs, type 3,
p-switching
Beckhoff EL1018 | ES1018
filter 10 µs, type 3,
p-switching
Beckhoff EL1872
filter 10 µs, type 3,
p-switching, ribbon
cable connection
EL1024 | ES1024
filter 3.0 ms, type 2,
p-switching
EL1034 | ES1034
filter 10 µs,
potential-free inputs, type 1
EL1104 | ES1104
filter 3.0 ms, with sensor supply, type 3
Beckhoff EL1202 | ES1202
Ton/Toff 1 μs,
fast input, type 3
Beckhoff EL1114 | ES1114
filter 10 µs, with sensor supply, type 3
Beckhoff EL1258
multi-timestamping, Ton/Toff 1 μs
Beckhoff EL1259
8 multi-timestamping inputs and outputs
EL1252 | ES1252
Ton/Toff 1 μs,
time stamp, type 3
EL1084 | ES1084
filter 3.0 ms,
n-switching
EL1088 | ES1088
filter 3.0 ms,
n-switching
EL1262 | ES1262
Ton/Toff 1 μs, oversampling,
type 3
EL1094 | ES1094
filter 10 µs,
n-switching
EL1098 | ES1098
filter 10 µs,
n-switching
EL1382 | ES1382
thermistor
EL1904
TwinSAFE,
4 safe inputs
EL1804
8 x 24 V DC,
4 x 0 V DC,
3.0 ms, type 3
EL1808
8 x 24 V DC,
3.0 ms, type 3
EL1809
filter 3.0 ms,
type 3
EL1814
8 x 24 V DC,
4 x 0 V DC,
10 µs, type 3
EL1819
filter 10 µs,
type 3
EL1859
8 inputs, 8 outputs,
filter 3,0 ms,
Imax = 0.,5 A,
type 3
EL1889
3.0 ms,
0 V (ground) switching
48 V DC EL1134 | ES1134
filter 10 µs, type 1
120 V DC EL1712-0020 | ES1712-0020
power contacts
120 V AC/DC EL1712 | ES1712
power contacts
220 V DC EL1702-0020 | ES1702-0020
power contacts
230 V AC EL1702 | ES1702
power contacts
EL1722 | ES1722
no power contacts
Counter EL1502
up/down, 24 V DC,
100 kHz, 32 bit,
type 1
EL1512
up/down, 24 V DC,
1 kHz, 16 bit,
type 1
Namur EL1052 | ES1052 EL1054 | ES1054
ELX1052
Ex i

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

077 2321 888
Zalo: 077 2321 888 Nhắn tin qua Facebook SMS: 077 2321 888