Thứ Bảy , Tháng Sáu 15 2024
CP72xx-xxxx-0080 | Economy Panel PC

Màn hình CP72xx-xxxx-0080

Màn hình CP72xx-xxxx-0080

Thông số kỹ thuật màn hình Beckhoff CP72xx-xxxx-0080 | Economy Panel PC

đại lý beckhoff | đại lý CP72xx-xxxx-0080

nhà phân phối beckhoff | nhà phân phối CP72xx-xxxx-0080

Options To connect a keyboard to the PC, e.g. at commissioning, one of the following USB sockets is required:
C9900-E187 IP65 connector M12 in the wiring area of a CP32xx, CP37xx or CP72xx for one USB 2.0 port
C9900-E190 USB-A in the wiring area of a CP32xx, CP37xx or CP72xx for one USB 2.0 port, including covering cap IP65
C9900-E169 2-port USB socket inside the Control Panel or Panel PC backplane, DIN 8-pin with screw-on cap IP65 with adapter cable from DIN 8-pin to 2 x USB, inside a Panel PC backplane only 2 USB ports are possible.
C9900-E215 1-port USB socket inside the Control Panel or Panel PC backplane, USB-A socket with screw-on cap IP65, inside a Panel PC backplane only one USB socket is possible.
C9900-E283 IP65 connector in the wiring area of a CP32xx, CP37xx or CP72xx for a USB 3.0 port, push-pull USB 3.0 socket

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

077 2321 888
Zalo: 077 2321 888 Nhắn tin qua Facebook SMS: 077 2321 888