Thứ Bảy , Tháng Năm 18 2024
CX2040 | Basic CPU module

Máy tính công nghiệp CX2040

Máy tính công nghiệp CX2040

Thông số kỹ thuật máy tính công nghiệp Beckhoff CX2040 | Basic CPU module

đại lý beckhoff | đại lý CX2040

nhà phân phối beckhoff | nhà phân phối CX2040

Ordering information
CX2040-0100 no operating system, no TwinCAT
CX2040-0110 Windows Embedded Compact 7, no TwinCAT
CX2040-0111 Windows Embedded Compact 7, TwinCAT 2 PLC runtime
CX2040-0112 Windows Embedded Compact 7, TwinCAT 2 NC PTP runtime
CX2040-0113 Windows Embedded Compact 7, TwinCAT 2 NC I runtime
CX2040-0115 Windows Embedded Compact 7, TwinCAT 3 runtime (XAR)
CX2040-0120 Windows Embedded Standard 7 P 32 bit, no TwinCAT
CX2040-0121 Windows Embedded Standard 7 P 32 bit, TwinCAT 2 PLC runtime
CX2040-0122 Windows Embedded Standard 7 P 32 bit, TwinCAT 2 NC PTP runtime
CX2040-0123 Windows Embedded Standard 7 P 32 bit, TwinCAT 2 NC I runtime
CX2040-0125 Windows Embedded Standard 7 P 32 bit, TwinCAT 3 runtime (XAR)
CX2040-0130 Windows Embedded Standard 7 P 64 bit, no TwinCAT
CX2040-0135 Windows Embedded Standard 7 P 64 bit, TwinCAT 3 runtime (XAR)
CX2040-0140 Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 32 bit, no TwinCAT
CX2040-0141 Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 32 bit, TwinCAT 2 PLC runtime
CX2040-0142 Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 32 bit, TwinCAT 2 NC PTP runtime
CX2040-0143 Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 32 bit, TwinCAT 2 NC I runtime
CX2040-0150 Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64 bit, no TwinCAT
CX2040-0155 Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64 bit, TwinCAT 3 runtime (XAR)
CX2040-0185 TwinCAT/BSD, TwinCAT 3 runtime (XAR)
Optional interfaces
CX2040-N010 DVI-D interface, additional DVI-D port for clone or extended display mode.

Is not supported by Windows Embedded Compact 7.

CX2040-N011 DisplayPort interface, additional DisplayPort for clone or extended display mode.

Is not supported by Windows Embedded Compact 7.

CX2040-N030 RS232 interface, D-sub plug, 9-pin
CX2040-N031 RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as an end point, without echo, termination on
CX2040-N031-0001 RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as an end point, with echo, termination on
CX2040-N031-0002 RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as drop point, without echo, termination off
CX2040-N031-0003 RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as drop point, with echo, termination off
CX2040-N031-0004 RS422 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as full duplex end point, termination on
CX2040-M112 2 x EtherCAT master interface
CX2040-B110 EtherCAT slave interface, EtherCAT IN and OUT (2 x RJ45)
CX2040-M310 PROFIBUS master interface, D-sub socket, 9-pin
CX2040-B310 PROFIBUS slave interface, D-sub socket, 9-pin
CX2040-M510 CANopen master interface, D-sub plug, 9-pin
CX2040-B510 CANopen slave interface, D-sub plug, 9-pin
CX2040-M930 PROFINET RT, controller interface, Ethernet (2 x RJ45 switch)
CX2040-B930 PROFINET RT, device interface, Ethernet (2 x RJ45 switched)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

077 2321 888
Zalo: 077 2321 888 Nhắn tin qua Facebook SMS: 077 2321 888