Thứ Hai , Tháng Tư 15 2024
CX2043 | Basic CPU module

Máy tính công nghiệp CX2043

Máy tính công nghiệp CX2043

Thông số kỹ thuật máy tính công nghiệp Beckhoff CX2043 | Basic CPU module

đại lý beckhoff | đại lý CX2043

nhà phân phối beckhoff | nhà phân phối CX2043

Ordering information
CX2043-0100 no operating system, no TwinCAT
CX2043-0160 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32 bit, no TwinCAT
CX2043-0161 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32 bit, TwinCAT 2 PLC runtime
CX2043-0162 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32 bit, TwinCAT 2 NC PTP runtime
CX2043-0163 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32 bit, TwinCAT 2 NC I runtime
CX2043-0170 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64 bit, no TwinCAT
CX2043-0175 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64 bit, TwinCAT 3 runtime (XAR)
CX2043-0185 TwinCAT/BSD, TwinCAT 3 runtime (XAR)
CX2043-0190 Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64 bit, no TwinCAT
CX2043-0195 Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64 bit, TwinCAT 3 runtime (XAR)
Optional interfaces
CX2043-N010 DVI-D interface, additional DVI-D port for clone or extended display mode.

Is not supported by TwinCAT/BSD.

CX2043-N011 DisplayPort interface, additional DisplayPort for clone or extended display mode.

Is not supported by TwinCAT/BSD.

CX2043-N030 RS232 interface, D-sub plug, 9-pin
CX2043-N031 RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as an end point, without echo, termination on
CX2043-N031-0001 RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as an end point, with echo, termination on
CX2043-N031-0002 RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as drop point, without echo, termination off
CX2043-N031-0003 RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as drop point, with echo, termination off
CX2043-N031-0004 RS422 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as full duplex end point, termination on
CX2043-M112 2 x EtherCAT master interface
CX2043-B110 EtherCAT slave interface, EtherCAT IN and OUT (2 x RJ45)
CX2043-M310 PROFIBUS master interface, D-sub socket, 9-pin
CX2043-B310 PROFIBUS slave interface, D-sub socket, 9-pin
CX2043-M510 CANopen master interface, D-sub plug, 9-pin
CX2043-B510 CANopen slave interface, D-sub plug, 9-pin
CX2043-M930 PROFINET RT, controller interface, Ethernet (2 x RJ45 switch)
CX2043-B930 PROFINET RT, device interface, Ethernet (2 x RJ45 switched)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

077 2321 888
Zalo: 077 2321 888 Nhắn tin qua Facebook SMS: 077 2321 888