Thứ Sáu , Tháng Tư 19 2024
CX5120 | Embedded PC with Intel Atom® processor

Máy tính công nghiệp CX5120

Máy tính công nghiệp CX5120

Thông số kỹ thuật máy tính công nghiệp Beckhoff CX5120 | Embedded PC with Intel Atom® processor

đại lý beckhoff | đại lý CX5120

nhà phân phối beckhoff | nhà phân phối CX5120

Ordering information
CX5120-0100 no operating system, no TwinCAT
CX5120-0110 Windows Embedded Compact 7, no TwinCAT
CX5120-0111 Windows Embedded Compact 7, TwinCAT 2 PLC runtime
CX5120-0112 Windows Embedded Compact 7, TwinCAT 2 NC PTP runtime
CX5120-0113 Windows Embedded Compact 7, TwinCAT 2 NC I runtime
CX5120-0115 Windows Embedded Compact 7, TwinCAT 3 runtime (XAR)
CX5120-0120 Windows Embedded Standard 7 P 32 bit, no TwinCAT
CX5120-0121 Windows Embedded Standard 7 P 32 bit, TwinCAT 2 PLC runtime
CX5120-0122 Windows Embedded Standard 7 P 32 bit, TwinCAT 2 NC PTP runtime
CX5120-0123 Windows Embedded Standard 7 P 32 bit, TwinCAT 2 NC I runtime
CX5120-0125 Windows Embedded Standard 7 P 32 bit, TwinCAT 3 runtime (XAR)
CX5120-0130 Windows Embedded Standard 7 P 64 bit, no TwinCAT
CX5120-0135 Windows Embedded Standard 7 P 64 bit, TwinCAT 3 runtime (XAR)
CX5120-0140 Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 32 bit, no TwinCAT
CX5120-0141 Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 32 bit, TwinCAT 2 PLC runtime
CX5120-0142 Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 32 bit, TwinCAT 2 NC PTP runtime
CX5120-0143 Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 32 bit, TwinCAT 2 NC I runtime
CX5120-0150 Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64 bit, no TwinCAT
CX5120-0155 Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64 bit, TwinCAT 3 runtime (XAR)
CX5120-0160 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32 bit, no TwinCAT
CX5120-0161 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32 bit, TwinCAT 2 PLC runtime
CX5120-0162 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32 bit, TwinCAT 2 NC PTP runtime
CX5120-0163 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32 bit, TwinCAT 2 NC I runtime
CX5120-0170 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64 bit, no TwinCAT
CX5120-0175 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64 bit, TwinCAT 3 runtime (XAR)
CX5120-0185 TwinCAT/BSD, TwinCAT 3 runtime (XAR)
CX5120-0190 Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64 bit, no TwinCAT
CX5120-0195 Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64 bit, TwinCAT 3 runtime (XAR)
Optional interfaces
CX5120-N020 audio interface, 3 x 3.5 mm jack sockets, Line In, Mic In, Line Out or 5.1 Surround
CX5120-N030 RS232 interface, D-sub plug, 9-pin (RXD, TXD, RTS, CTS)
CX5120-N031 RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as an end point, without echo, termination on
CX5120-N031-0001 RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as an end point, with echo, termination on
CX5120-N031-0002 RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as drop point, without echo, termination off
CX5120-N031-0003 RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as drop point, with echo, termination off
CX5120-N031-0004 RS422 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as full duplex end point, termination on
CX5120-M112 2 x EtherCAT master interface
CX5120-B110 EtherCAT slave interface, EtherCAT IN and OUT (2 x RJ45)
CX5120-M310 PROFIBUS master interface, D-sub socket, 9-pin
CX5120-B310 PROFIBUS slave interface, D-sub socket, 9-pin
CX5120-M510 CANopen master interface, D-sub plug, 9-pin
CX5120-B510 CANopen slave interface, D-sub plug, 9-pin
CX5120-M930 PROFINET RT, controller interface, Ethernet (2 x RJ45 switch)
CX5120-B930 PROFINET RT, device interface, Ethernet (2 x RJ45 switched)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

077 2321 888
Zalo: 077 2321 888 Nhắn tin qua Facebook SMS: 077 2321 888