Thứ Tư , Tháng Năm 22 2024
CX5620 | Basic CPU module

Máy tính công nghiệp CX5620

Máy tính công nghiệp CX5620

Thông số kỹ thuật máy tính công nghiệp Beckhoff CX5620 | Basic CPU module

đại lý beckhoff | đại lý CX5620

nhà phân phối beckhoff | nhà phân phối CX5620

Ordering information
CX5620-0100 no operating system, no TwinCAT
CX5620-0160 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32 bit, no TwinCAT
CX5620-0161 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32 bit, TwinCAT 2 PLC runtime
CX5620-0162 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32 bit, TwinCAT 2 NC PTP runtime
CX5620-0163 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32 bit, TwinCAT 2 NC I runtime
CX5620-0170 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64 bit, no TwinCAT
CX5620-0175 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64 bit, TwinCAT 3 runtime (XAR)
CX5620-0185 TwinCAT/BSD, TwinCAT 3 runtime (XAR)
CX5620-0190 Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64 bit, no TwinCAT
CX5620-0195 Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64 bit, TwinCAT 3 runtime (XAR)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

077 2321 888
Zalo: 077 2321 888 Nhắn tin qua Facebook SMS: 077 2321 888