Thứ Bảy , Tháng Sáu 15 2024
CX5630 | Basic CPU module

Máy tính công nghiệp CX5630

Máy tính công nghiệp CX5630

Thông số kỹ thuật máy tính công nghiệp Beckhoff CX5630 | Basic CPU module

đại lý beckhoff | đại lý CX5630

nhà phân phối beckhoff | nhà phân phối CX5630

Ordering information
CX5630-0100 no operating system, no TwinCAT
CX5630-0160 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32 bit, no TwinCAT
CX5630-0161 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32 bit, TwinCAT 2 PLC runtime
CX5630-0162 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32 bit, TwinCAT 2 NC PTP runtime
CX5630-0163 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 32 bit, TwinCAT 2 NC I runtime
CX5630-0170 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64 bit, no TwinCAT
CX5630-0175 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64 bit, TwinCAT 3 runtime (XAR)
CX5630-0185 TwinCAT/BSD, TwinCAT 3 runtime (XAR)
CX5630-0190 Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64 bit, no TwinCAT
CX5630-0195 Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64 bit, TwinCAT 3 runtime (XAR)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

077 2321 888
Zalo: 077 2321 888 Nhắn tin qua Facebook SMS: 077 2321 888