Thứ Tư , Tháng Năm 22 2024
CX5020 | Embedded PC with Intel Atom® processor

Máy tính công nghiệp CX5020

Máy tính công nghiệp CX5020

Thông số kỹ thuật máy tính công nghiệp Beckhoff CX5020 | Embedded PC with Intel Atom® processor

đại lý beckhoff | đại lý CX5020

nhà phân phối beckhoff | nhà phân phối CX5020

Ordering information
CX5020-0100 E-bus, no operating system, no TwinCAT
CX5020-0110 E-bus, Windows Embedded CE 6, no TwinCAT
CX5020-0111 E-bus, Windows Embedded CE 6, TwinCAT 2 PLC runtime
CX5020-0112 E-bus, Windows Embedded CE 6, TwinCAT 2 PLC runtime, TwinCAT 2 NC PTP runtime
CX5020-0115 E-bus, Windows Embedded CE 6, TwinCAT 3 runtime (XAR)
CX5020-0120 E-bus, Windows Embedded Standard 2009, no TwinCAT
CX5020-0121 E-bus, Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 PLC runtime
CX5020-0122 E-bus, Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 PLC runtime, TwinCAT 2 NC PTP runtime
CX5020-0125 E-bus, Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 3 runtime (XAR)
CX5020-1100 K-bus, no operating system, no TwinCAT
CX5020-1110 K-bus, Windows Embedded CE 6, no TwinCAT
CX5020-1111 K-bus, Windows Embedded CE 6, TwinCAT 2 PLC runtime
CX5020-1112 K-bus, Windows Embedded CE 6, TwinCAT 2 PLC runtime, TwinCAT 2 NC PTP runtime
CX5020-1115 K-bus, Windows Embedded CE 6, TwinCAT 3 runtime (XAR)
CX5020-1120 K-bus, Windows Embedded Standard 2009, no TwinCAT
CX5020-1121 K-bus, Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 PLC runtime
CX5020-1122 K-bus, Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 PLC runtime, TwinCAT 2 NC PTP runtime
CX5020-1125 K-bus, Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 3 runtime (XAR)
Optional interfaces
CX5020-N020 audio interface, 3 x 3.5 mm jack sockets, Line In, Mic In, Line Out or 5.1 Surround
CX5020-N030 RS232 interface, D-sub plug, 9-pin
CX5020-N031 RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as an end point, without echo, termination on
CX5020-N031-0001 RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as an end point, with echo, termination on
CX5020-N031-0002 RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as drop point, without echo, termination off
CX5020-N031-0003 RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as drop point, with echo, termination off
CX5020-N031-0004 RS422 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as full duplex end point, termination on
CX5020-B110 EtherCAT slave interface, EtherCAT IN and OUT (2 x RJ45)
CX5020-M310 PROFIBUS master interface, D-sub socket, 9-pin
CX5020-B310 PROFIBUS slave interface, D-sub socket, 9-pin
CX5020-M510 CANopen master interface, D-sub plug, 9-pin
CX5020-B510 CANopen slave interface, D-sub plug, 9-pin
CX5020-M930 PROFINET RT, controller interface, Ethernet (2 x RJ45 switch)
CX5020-B930 PROFINET RT, device interface, Ethernet (2 x RJ45 switched)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

077 2321 888
Zalo: 077 2321 888 Nhắn tin qua Facebook SMS: 077 2321 888