Thứ Ba , Tháng Bảy 23 2024

Tag Archives: BKxxxx

Bộ lập trình BC9120

BC9120 Ethernet TCP/IP “Economy plus” Bus Terminal Controller

Bộ lập trình BC9120 | Ethernet TCP/IP Economy plus Bus Terminal Controller Thông số kỹ thuật bộ lập trình plc Beckhoff BC9120 | Ethernet TCP/IP Economy plus Bus Terminal Controller PLC data Ethernet TCP/IP BC9120 Bộ lập trình Beckhoff via TwinCAT and programming interface or Ethernet Bộ nhớ chương trình …

Read More »

Bộ lập trình BC9100

BC9100 | Ethernet TCP/IP Bus Terminal Controller

Bộ lập trình BC9100 | Ethernet TCP/IP Bus Terminal Controller Thông số kỹ thuật bộ lập trình plc Beckhoff BC9100 | Ethernet TCP/IP Bus Terminal Controller PLC data Ethernet TCP/IP BC9100 Bộ lập trình Beckhoff via TwinCAT and programming interface or Ethernet Bộ nhớ chương trình 64/96 kbytes Bộ nhớ …

Read More »

Bộ lập trình BC9020

BC9020 Ethernet TCP/IP “Economy plus” Bus Terminal Controller

Bộ lập trình BC9020 | Ethernet TCP/IP Economy plus Bus Terminal Controller Thông số kỹ thuật bộ lập trình plc Beckhoff BC9020 | Ethernet TCP/IP Economy plus Bus Terminal Controller PLC data Ethernet TCP/IP BC9020 Bộ lập trình Beckhoff via TwinCAT and programming interface or Ethernet Bộ nhớ chương trình …

Read More »

Bộ lập trình BC9000

BC9000 | Ethernet TCP/IP Bus Terminal Controller

Bộ lập trình BC9000 Thông số kỹ thuật bộ lập trình plc Beckhoff BC9000 | Ethernet TCP/IP Bus Terminal Controller PLC data Ethernet TCP/IP BC9000 Bộ lập trình Beckhoff via TwinCAT and programming interface or Ethernet Bộ nhớ chương trình 64/96 kbytes Bộ nhớ dữ liệu 64/128 kbytes Dữ liệu …

Read More »

Bộ lập trình BC7300

BC7300 | Modbus Bus Terminal Controller

Bộ lập trình BC7300 | Modbus Bus Terminal Controller Thông số kỹ thuật bộ lập trình plc Beckhoff BC7300 | Modbus Bus Terminal Controller PLC data Modbus BC7300 Bộ lập trình Beckhoff TwinCAT (via programming interface or fieldbus) Bộ nhớ chương trình 32/96 kbytes Bộ nhớ dữ liệu 32/64 kbytes …

Read More »

Bộ lập trình BC3100

BC3100 | PROFIBUS Bus Terminal Controller

Bộ lập trình BC3100 | PROFIBUS Bus Terminal Controller Thông số kỹ thuật bộ lập trình plc Beckhoff BC3100 | PROFIBUS Bus Terminal Controller PLC data PROFIBUS BC3100 Bộ lập trình Beckhoff TwinCAT (via programming interface or fieldbus) Bộ nhớ chương trình 32/96 kbytes Bộ nhớ dữ liệu 32/64 kbytes …

Read More »

Bộ kết nối BK9105

BK9105 | EtherNet/IP Bus Coupler

Bộ kết nối BK9105 | EtherNet/IP Bus Coupler Thông số kỹ thuật bộ kết nối Beckhoff BK9105 | EtherNet/IP Bus Coupler Dữ liệu hệ thống EtherNet/IP BK9105 Số trạm I/O only limited by IP addresses Số điểm I/O depending on controller Phương tiện truyền dữ liệu 4 x 2 twisted …

Read More »

Bộ kết nối BK9103

BK9103 | PROFINET Bus Coupler

Bộ kết nối BK9103 | PROFINET Bus Coupler Thông số kỹ thuật bộ kết nối Beckhoff BK9103 | PROFINET Bus Coupler Dữ liệu hệ thống PROFINET BK9103 Số trạm I/O only limited by IP addresses Số điểm I/O depending on controller Phương tiện truyền dữ liệu 4 x 2 twisted …

Read More »

Bộ kết nối BK9100

BK9100 | Ethernet TCP/IP Bus Coupler

Bộ kết nối BK9100 | Ethernet TCP/IP Bus Coupler Thông số kỹ thuật bộ kết nối Beckhoff BK9100 | Ethernet TCP/IP Bus Coupler Dữ liệu hệ thống Ethernet TCP/IP BK9100 Số trạm I/O only limited by IP addresses Số điểm I/O depending on controller Phương tiện truyền dữ liệu 4 …

Read More »

Bộ kết nối BK9000

BK9000 | Ethernet TCP/IP Bus Coupler

Bộ kết nối BK9000 | Ethernet TCP/IP Bus Coupler Thông số kỹ thuật bộ kết nối Beckhoff BK9000 | Ethernet TCP/IP Bus Coupler Dữ liệu hệ thống Ethernet TCP/IP BK9000 Số trạm I/O only limited by IP addresses Số điểm I/O depending on controller Phương tiện truyền dữ liệu 4 …

Read More »
077 2321 888
Zalo: 077 2321 888 Nhắn tin qua Facebook SMS: 077 2321 888