Thứ Hai , Tháng Mười Hai 5 2022

Recent Posts

Màn hình CP2711-0010

Màn hình CP2711-0010 đại lý CP2711-0010 | nhà phân phối CP2711-0010 | màn hình CP2712-0000-00xx Ordering information Multi-finger touch screen 11.6-inch display 1366 x 768 Beckhoff CP2711-0000-00xx 12-inch display 800 x 600 Beckhoff CP2712-0000-00xx 15-inch display 1024 x 768 Beckhoff CP2715-0000-00xx 15.6-inch display 1366 x 768 Beckhoff CP2716-0000-00xx 18.5-inch display …

Read More »

Màn hình CP2212-0000

Màn hình CP2212-0000 CP22xx-0000 Multi-touch built-in Panel PC Beckhoff CP2212-0000 12-inch display 800 x 600 Multi-finger touch screen Beckhoff CP2215-0000 15-inch display 1024 x 768 Multi-finger touch screen Beckhoff CP2216-0000 15.6-inch display 1366 x 768 Multi-finger touch screen Beckhoff CP2218-0000 18.5-inch display 1366 x 768 Multi-finger touch screen Beckhoff CP2219-0000 …

Read More »

Mô đun Beckhoff BK7300

Mô đun Beckhoff BK7300 Thông số kỹ thuật module BK7300 Technical data Beckhoff BK7300 Beckhoff BK7350 Number of Bus Terminals 64 64 (255 with K-bus extension) Max. number of bytes fieldbus 512 byte input and 512 byte output Digital peripheral signals 512 inputs/outputs 1,020 inputs/outputs Analog peripheral signals 256 inputs/outputs …

Read More »